De top 4 van de lijst waar wij als GBA de verkiezingen van maart 2022 mee in zullen gaan is bekend. Op 5 januari zal tijdens een speciale ALV de rest van de lijst vastgesteld worden en zal duidelijk worden wanneer het definitieve verkiezingsprogramma gepubliceerd zal worden. De top van onze lijst zal bestaan uit een aantal ervaren namen:

  1. Jan Bijlsma
  2. Erik Wilmsen (is tevens kandidaat wethouder namens GBA)
  3. Niels Huismans
  4. Bart Lauwaars

Meer nieuws volgt spoedig!