Onderstaande thema’s zijn tijdens de bijeenkomst besproken.

  1. Molenwijk 

Tijdens de bijeenkomst waren de inwoners van de Molenwijk in Alphen goed vertegenwoordigd en dus kwam dit ook meermaals ter sprake. Echter horen we de laatste jaren veel geluiden dat deze wijk aandacht verdiend. Er speelt niet direct 1 probleem. 

Suggestie: Projectgroep opzetten (bestaande uit leden) om echt uit te zoeken wat er allemaal speelt en wat er gedaan moet worden om de leefbaarheid in deze wijk verder te verhogen en te zorgen dat deze wijk toekomstbestendig wordt. Hierbij kunnen we ook eventueel de verbinding zoeken met Rijen. Zij hebben een soortgelijke wijk en zijn daar nu ook mee bezig. 


2. Contact met de gemeente 

Het contact met de gemeente blijft een aandachtspunt. Het blijkt dat als mensen hun weg weten te vinden ze tevreden zijn over het contact. Echter te vaak worden ze eerst van het kastje naar de muur gestuurd. Zodra ze echt een keer contact gehad hebben met de juiste persoon ze daarna ook makkelijker met die persoon kunnen schakelen.  

Hier heeft het GBA vanuit de raad ook altijd aandacht voor. Wellicht is het een idee om een lijst met contactpersonen te genereren per onderwerp. Aan de andere kant is er het KKC die gewoon haar werk moet doen. Intern de ABG organisatie zit hier ook nog de nodige groei in. 


3. Communicatie & Transparantie GBA 

Leden geven aan dat ze wat beter en vaker geïnformeerd willen worden door de GBA. Welke thema’s gaan spelen en wanneer kunnen we aan de voorkant meepraten. Een wat betere aankondiging van wat er besproken gaat worden het achterbanoverleg werd als suggestie gedaan. Daarnaast wat meer communicatie via de website. Nu horen ze te vaak alleen in verkiezingstijd van GBA.  

Suggestie:  

  • Cruciale thema’s specifiek benoemen in achterban uitnodiging 
  • Kort verslagje van raadsvergadering op de website  
  • Ook moeten we hierbij de thema bijeenkomsten van de raad duidelijk communiceren.


4. Communicatie gemeente

De communicatie vanuit de gemeente is te vaak ondermaats. Dit is al iets waar we als raad al jaren op hameren.  

Suggestie: Onze fractie moet heel scherp zijn op dit thema aan de voorkant bij grotere projecten. Dus niet alleen aandacht vragen voor dit aspect bij de start van projecten maar proactief sturen op dit thema. Wat verwachten we van de gemeenten m.b.t. communicatie op een specifiek project. Duidelijkere kader meegeven (t.o.v. aandacht voor communicatie). Vanuit die grotere projecten kunnen we ook intern GBA bijeenkomsten organiseren. Zie punt 5 en 6. 


5. Leefbaarheid  

De leefbaarheid binnen onze kernen blijft onze aandacht vragen. Het gaat hierbij over grote thema’s zoals woningbouw, bereikbaarheid via het OV maar bijvoorbeeld ook het zwerfafval. Daarnaast ook het aanbod van winkels etc.  

Suggestie: Dit grotere thema verdiend ook een kleine werkgroep. Doel van de werkgroep is om cruciale aspecten van de leefbaarheid te achterhalen en hierin de partij en de fractie te adviseren.  


6. Sportpark Alpheim  

Na de toelichting van Erik op dit thema bleek dat veel GBA leden zeer geïnteresseerd waren in deze ontwikkelen. We gaan als GBA hier opvolging op geven.

Suggestie: Een vervolg sessie waarin we dieper op deze ontwikkeling ingaan. Dat kan op het moment dat de plannen concreter worden of juist als eerder aan de voorkant