Na de coalitiebreuk lag er een flinke uitdaging voor de gemeenteraad. GBA pakte de handschoen op en samen met CDA en VVD werden er stevige gesprekken gevoerd om tot een gezamenlijk akkoord te komen. Namens GBA hadden fractievoorzitter Jan Bijlsma, raadslid Niels Huismans en wethouder Erik Wilmsen volledig mandaat gekregen. Vorige week werd duidelijk dat zij deze opdracht tot volle tevredenheid van de leden hebben volbracht. Als partij zijn wij trots dat wij wederom onze verantwoordelijkheid, dit keer samen met CDA en VVD, hebben kunnen pakken.

Er ligt een stevige opdracht voor de coalitie én de overige partijen. We gaan als gemeente Alphen-Chaam zware jaren tegemoet en dat heeft de onderhandelaars onder leiding van, eerst informateur Nico van Maurik en daarna formateur Heleen van Rijnbach, aangezet tot het maken van stevige keuzes. Met de keuzes zoals in het coalitieakkoord beschreven hebben we er vertrouwen in dat het nieuwe college van Alphen-Chaam verantwoord de komende jaren voor haar inwoners aan de slag gaat. Uiteraard ontkomen we niet aan een financiële bijdrage van alle inwoners, maar wij denken dat die bijdrage verantwoord is. Wij zien namelijk ook mooie en belangrijke ambities terug in het akkoord. Denk daarbij aan de realisatie van het Kindcentrum in Chaam, het verbreden van het Bels Lijntje en het aanpakken van de parkeerplaats Alpheim.

In de extra raadsvergadering van afgelopen donderdag is het coalitieakkoord gepresenteerd en is het nieuwe college geïnstalleerd.

Namens GBA wensen wij Erik Wilmsen, Judith van Loon en Eric Daandels samen met burgemeester Lieke Schuitmaker heel veel succes toe. En uiteraard spreken wij de hoop en de verwachting uit dat de gemeenteraad het college op inhoud tegemoet treedt.

Namens bestuur en leden GBA,

Eddy Backx, voorzitter