KERN VERKIEZINGSPROGRAMMA – 2022 -2026

De thema’s van ons verkiezingsprogramma

 • Groene, gezonde en landelijke dorpskernen
 • Woningen voor iedereen in elke levensfase
 • Aantrekkelijke voorzieningen
 • Bereikbare dorpen
 • Een afwisselend natuurlijk landschap
 • Een sociale en vitale samenleving
 • We doen het samen

Wat gaat dit specifiek betekenen? Onze speerpunten zijn: 

 • Verbreding van het Bels Lijntje
 • Toegankelijk houden van ’t Zand
 • Groene speelplaatsen op school
 • Weren van zwaar verkeer uit de kom in Alphen
 • Een betaalbare woning voor iedereen
 • Iedereen doet mee met sport en cultuur
 • Vergroten van de biodiversiteit en een gezondere leefomgeving
 • Dienstverlening dicht bij de burger

Samen voor nu en in de toekomst

Lees het gehele verkiezingsprogramma HIER