GESCHIEDENIS GBA IN VOGELVLUCHT

In het kader van de herindeling hield 1 januari 1997 Alphen en Riel op te bestaan als gemeente. Goirle werd uitgebreid met Riel . Alphen ging op in een nieuwe gemeente, die later na veel discussie, Alphen- Chaam zou worden gedoopt. Voorafgaand aan de feitelijke herindeling hadden, eind augustus 1996, de raadsleden van Gemeenschapsbelangen Alphen en Riel samen met de CDA-raadsleden uit Alphen, tijdens een speciale vergadering, al besloten om in de nieuwe gemeente de krachten te gaan bundelen. Gekozen werd voor de naam Gemeenschapsbelangen Alphen, afgekort GBA.
Het eerste partijbestuur werd gevormd door Sanne van der Wielen voorzitter, Ad van de Heijning secretaris en Henri van Gorp penningmeester. De noodzakelijke, tussentijdse, raadsverkiezing van november 1996 leverde het nieuwe GBA vier zetels op. Na coalitieoverleg met de lokale partijen GBSV uit Chaam en GSU uit Galder, trad Ton Huijben namens het GBA, als wethouder toe tot het college van B en W. Cees van der Wielen, Toon Verdaasdonk en Eddy Backx vormden de eerste raadsfractie. In de voorbereiding op de reguliere gemeenteraadsverkiezing van maart 1999 groeide het ledental en aanhang van GBA flink. Met name ook oud leden van Dorps… en de voormalige Werknemerspartij kwamen de gelederen versterken. Samen werd de schouders gezet onder het opzetten van een pragmatische,op lokale belangen gerichte partij, met als hoofddoel een aangenaam leefklimaat voor de inwoners van de diverse kernen.

Onder de befaamde slogan “Nu of Nooit”, werd in Alphen het ongekende opkomstpercentage van 80% gehaald. GBA wist dankzij een felle campagne, met als voornaamste inzet behoud van het gemeentehuis, vier zetels te bemachtigen. Ton Huijben bleef wethouder, Cees van der Wielen, Jaap Homan en Eddy Backx bemanden de fractie. Belangrijkste wapenfeit uit deze periode was wel het behoud van het gemeentehuis in Alphen met als functie gemeentekantoor. De verkiezingen van maart 2002 leverde wederom vier zetels op! Door invoering van het zgn dualisme waarbij o.a. de wethouders geen deel meer uitmaakten van de gemeenteraad, konden er vier raadszetels ingenomen worden door GBA. Ad van de Heijning , Marianne Hessels-Brock, Jos Janssen en Cees van der Wielen namen de honneurs waar, Ton Huijben trad bovendien wederom aan als wethouder. Belangrijkste wapenfeit uit deze periode; de verwezenlijking van de rondweg!

De gemeenteraadsverkiezing van maart 2006 leverde GBA minder succes op en moest er een raadszetel worden ingeleverd. Bovendien ging het leveren van een wethouder aan de GBA-neus voorbij. De raadsfractie bestaat sinds bovenvermelde datum uit fractievoorzitter Ad van de Heijning, Marianne Hessels-Brock en Ton van Hoek. Er werd in geslaagd een nieuw partijbestuur te vormen en jonge leden te werven voor de diverse commissies. In deze periode heeft GBA vooral zijn stem laten horen en actie gevoerd voor het verwezenlijken van een gymzaal bij de basisschool in Alphen en behoud van de leefbaarheid in de dorpskernen.

Bij de verkiezingen van 2010 had GBA de meeste stemmen vergaard en mocht de (in)formatie gaan leiden.

Ad van de Heijning werd wethouder en de raadsleden waren: Marianne Hessels, Bart Peters, Sjoerd de Roover (bijzonder was dat Sjoerd als inwoner van Galder namens GBA in de raad zat) en Jan Bijlsma.

Voor Alphen werd het CPO-project de Ligt 3 opgepakt, de komtraverse werd aangepakt en het centrumplan gerealiseerd.

Op 11 stemmen na herhaalde in 2014 zich het succes van 2010; we werden de tweede partij, op zich prima! Ad van de Heijning werd opnieuw wethouder, maar helaas niet op zijn favoriete beleidsterrein. Hij mocht Welzijn doen.

Jan Bijlsma, Marianne Hessels, Erik Wilmsen en Niels Huismans namen zitting in de Raad.

De gymzaal werd nu definitief gerealiseerd, maar zeer tegen de wil van GBA in; het werd een zaal met minimale afmetingen (met name ook de hoogte waardoor volleybal niet mogelijk was; inmiddels is vv Apollo bijna ter ziele), met een te kleine materialenberging, ruwe wanden. GBA stond alleen om iets meer geld vrij te maken voor een zaal met de gewenste afmetingen. Zeer spijtig!

Succes werd er wel geboekt met het onderhoud van de wegen: Zandstraat, Engelbertstraat en Nieuwstraat werden heringericht.

Glasvezel kwam er in het buitengebied en er werden besluiten genomen voor appartementenbouw: de Vrijheid op de Goedentijd (voormalig Rabobank) en de hoek van Hofstade en Willibrordplein. De laatste locatie kreeg ook een winkelbestemming (slagerij).

De uitslag van de verkiezingen in 2018 was vrijwel identiek: opnieuw werd GBA de tweede partij.

Erik Wilmsen werd onze wethouder op Financiën en R.O.

Jan Bijlsma, Marianne Hessels, Niels Huismans en Ton Berben namens zitting in de Gemeenteraad. Uniek was dat er een Raadsbreed Akkoord kwam; er was dus geen sprake van coalitie/oppositie. En dat is tot het eind toe zo gebleven. Dat tekent de onderlinge verstandhouding in de raad. Na 3 jaar kwam Bart Lauwaars Marianne Hessels vervangen.

Een succes voor Alphen was het feit dat de fietsallee vanaf de Franse Baan doorgetrokken werd naar het centrum van Alphen. De Ligt 4 staat op het punt van realisatie. Hetzelfde geldt voor nieuwbouw van kleedkamers en kantine voor Viola.