GBA (Gemeenschapsbelangen Alphen) heeft met verbazing kennisgenomen van het besluit van GBSV om de samenwerking met GBA en VVD in de coalitie op te zeggen.

Wij betreuren het dat GBSV deze stap heeft gezet zonder voorafgaand overleg met ons. Wij vinden dit geen nette manier van handelen en niet getuigen van respect voor de democratische afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Naast onze verbazing over de inhoudelijke keuze herkennen wij ons niet in de bewoordingen die GBSV gebruikt over ons als partij en de manier van politiek bedrijven.

GBA staat voor een verantwoordelijk en betrouwbaar bestuur van onze gemeente, waarbij we ons richten op de belangen van alle kernen. Wij staan achter het coalitieakkoord en zullen ons blijven inzetten voor onze inwoners, ondanks deze onverwachte en ongewenste situatie.

Voor aanstaande maandag is het presidium, door de burgemeester, bij elkaar geroepen om de ontstane situatie met alle fractievoorzitters te bespreken nu GBSV zich teruggetrokken heeft uit de coalitie. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst. Wij staan open voor constructief overleg met overige partijen om tot een oplossing te komen met oog voor alle belangen van onze gemeente.

Namens het bestuur en de fractie van GBA