Van het Goede ideeën fonds, Verkeersvisie, Jeugdparticipatie tot een Open Overheid!

Misschien wel de belangrijkste gemeenteraadsvergadering van het jaar gaat over de begroting van het komende jaar. Op 10 november begonnen we om zes uur aan deze klus. 

Aan het begin van de avond lazen de fractievoorzitters hun algemene beschouwing voor. Hierin vertellen we als partij wat wij belangrijk vinden voor het komende jaar en waar het college extra aandacht voor zou moeten hebben.

Na die beschouwingen wordt de vergadering een halfuur onderbroken om ons te laten overleggen over alle moties en amendementen die de partijen hebben ingebracht. 

Uiteraard mag iedereen dan vragen stellen over al die voorstellen. En de partijen moeten zich dan verdedigen. 

GBA kwam met twee amendementen en twee moties en die zijn alle vier aangenomen. Ook konden we met succes de motie nummer 14 van VVD een beetje aanpassen.

Wat dat betreft was het een succesvolle vergadering waar wij ons weer goed hebben laten horen. Volgend jaar komt er dankzij GBA. weer geld voor het Goede Ideeënfonds en kan de wethouder verkeer aan de gang met een nieuwe verkeersvisie. 

Onze aangenomen moties geven het college de opdracht om op het gebied van jeugdparticipatie en transparant bestuur een aantal zaken goed te regelen. 

We waren keurig om elf uur klaar. Een lange zit, maar met koffie en een worstenbroodje houden we dat wel vol.

En wederom een mooi resultaat voor onze ‘minister’ financiën met een unaniem aangenomen begroting!

Wil je de vergadering (of een stukje ervan) terug kijken, kijk dan op Vergadering Gemeenteraadsvergadering 10-11-2022 Gemeente Alphen-Chaam (raadsinformatie.nl). Hier is ook de begroting zelf te vinden.

Lees hier onze amendementen en moties: