Samen aan de slag voor een vitaal en groen Alphen-Chaam !

De partijen GBA, GBSV en de VVD hebben een coalitieakkoord bereikt:
„Wij presenteren met trots het concept coalitieakkoord 2022-2026: ‘Samen aan de slag voor een vitaal en groen Alphen-Chaam’.

Begin april spraken we het vertrouwen in elkaar uit om te komen tot een nieuwe coalitie. Sindsdien zijn er goede gesprekken geweest over de grote opgaven die voor ons liggen. De ABG-organisatie heeft ons hier goed bij ondersteund.

Het akkoord is niet uitputtend, maar vertrekt vanuit de grote opgaven die wij zien. Dit zijn onder meer het realiseren van voldoende betaalbare woningen, de energie- en warmtetransitie, het klimaatadaptief maken van onze gemeente en de zorg voor onze kwetsbare inwoners.  Ook willen we de lokale economie stimuleren en de verkeersveiligheid vergroten. We gaan aan de slag met de uitwerking en uitvoering van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Chaam. Het Integraal Kind Centrum (IKC) is hier onderdeel van en één van de belangrijkste projecten de komende bestuursperiode.

Het maken van weloverwogen keuzes, mede afhankelijk van de financiële realiteit staat voor het nieuwe college voorop. Dit vraagt om stuurmanskunst en samenwerking.

Het college wil en kan dit niet alleen, zij wil samen aan de slag gaan. Een belangrijke ambitie is dan ook om inwoners, ondernemers en verenigingen nog meer te betrekken zodat we kunnen werken aan een prettige gemeente voor iedereen in Bavel AC, Ulvenhout AC, Strijbeek, Galder, Chaam en Alphen.

Het concept coalitieakkoord wordt in de raadvergadering van 2 juni aan de gemeenteraad voorgelegd.”

GBA schuift Erik Wilmsen als wethouder voor die voor een 2e termijn als wethouder gaat. Hij krijgt de portefeuille Ruimtelijke ordening, vergunningverlening en financiën. 

GBSV levert Frank van Raak als wethouder die ook voor een 2e termijn gaat. Hij krijgt de portefeuille Openbare ruimte, natuur en landschap, mobiliteit, recreatie en toerisme en de ontwikkeling van het IKC. VVD schuiven Judith van Loon naar voren als wethouder.

De VVD is trots dat ze na 21 jaar weer een wethouder mogen leveren. Zij krijgt de portefeuille sociaal domein en economische zaken.

Lees hier onder het coalitieakkoord.