De verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben we pas net achter ons maar voordat we er erg in hebben staan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 al weer voor de deur. In die periode daar naar toe moet er weer heel wat gebeuren en daar hebben we jullie bij nodig. Belangrijke thema’s voor de komende jaren en beslissingen die daar bij horen vragen onze aandacht. Een breed door de leden gedragen programma is uiteraard waar we voor gaan. De komende achterban en themabijeenkomsten zullen dan zeker ook deels in het teken hiervan staan. Zo zijn we benieuwd naar jullie input als het gaat over de vragen:

  • Hoe denkt u als leden over bijvoorbeeld woningbouw en voor welke doelgroepen?
  • Hoe denkt u over duurzaamheid?
  • Hoe kijken we aan tegen de energietransitie? Zijn bijvoorbeeld windmolens een optie?
  • En wat denkt u over de ambtelijke fusie binnen ABG? En over de daarmee samenhangende huisvesting?
  • Misschien nog wel een stap verder: is Alphen-Chaam als zelfstandige gemeente nog wel een reële optie? En hoe ziet u GBA in dat eventuele breder geheel? Zelfstandig verder of een samenwerking met zusterpartijen?

Uiteraard zijn bovengenoemde vragen maar een willekeurige greep, een aanzet tot verdere discussie en invulling. Kom met uw ideeën én misschien wel met ideeën van familie of vrienden; breng het in tijdens de GBA-achterbanbijeenkomsten!

En misschien denkt u nu bij uzelf: ik denk erover om een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst van 2022 in te nemen… Waarom  niet?

We hebben in ieder genoeg stof om met elkaar over van gedachten te wisselen!

Kom naar de GBA-bijeenkomsten! Voorlopig nog online, maar hopelijk binnen afzienbare tijd weer fysiek bijeen in CC Den Heuvel. En intussen kunt u ons natuurlijk altijd via de email of telefonisch bereiken. We hebben u én uw inbreng nodig om een goed en breed gedragen programma te presenteren. Een programma dat recht doet aan onze inwoners, aan u dus!

Met vriendelijke groet namens bestuur en fractie,

Eddy Backx, voorzitter GBA