De leden van GBA hebben woensdag 5 januari unaniem het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst
voor de verkiezingen van 2022 vastgesteld. De nadruk van GBA ligt op het samen doen. Samen met
inwoners, bedrijven en verenigingen wil GBA met ambitie werken aan het verder ontwikkelen van de
gemeente Alphen-Chaam. Dit alles met de slogan: 

GBA, samen voor nu en in de toekomst!

De kandidatenlijst bestaat uit vertrouwde maar ook uit nieuwe namen waardoor er een mooi evenwicht
is gevonden tussen ervaring en vernieuwing. Drie van de vier huidige fractieleden hebben aangegeven
zeer graag ook de volgende raadsperiode verkiesbaar te willen zijn. Jan Bijlsma zal net als vier jaar
geleden de lijst als fractievoorzitter gaan aanvoeren. Ook de huidige vice-fractievoorzitter Niels
Huismans heeft met plek 3 weer een hoge notering. Erik Wilmsen, de huidige wethouder namens GBA,
staat daar tussen en zal de tweede plek gaan innemen. Hij zal ook dit keer weer als beoogd kandidaat
wethouder naar voren worden geschoven. Op plek vier staat Bart Lauwaars die sinds vorig jaar Marianne
Hessels heeft vervangen in de raad. Op plek vijf staat een nieuwe naam, Ruud van Dongen.

Voorzitter Eddy Backx is zeer te spreken over de ledenvergadering. “Als bestuur hebben wij het volledige
vertrouwen in de mensen die in onze lijst staan zoals wij deze aan de leden hadden voorgelegd. Ik ben
dan ook zeer blij met deze unanieme beslissing van de leden om de lijst zo vast te stellen. Hetzelfde geldt
voor ons verkiezingsprogramma. Deze is de afgelopen maanden zeer zorgvuldig tot stand gekomen in
diverse sessies en bijeenkomsten met zo veel mogelijk betrokkenen. In onze optiek hebben deze
speerpunten een zeer breed draagvlak. Niet alleen in de kern Alphen maar binnen onze gehele
gemeente
”.

Ambities

Tijdens de ledenvergadering hebben de leden ook het verkiezingsprogramma vastgesteld met
bijbehorende speerpunten. Zo hebben zij onder andere de volgende ambities voor de komende vier jaar
benoemd:
✓ Verbreding van het Bels Lijntje
✓ Toegankelijk houden van ’t Zand
✓ Groene speelplaatsen op school
✓ Weren van zwaar verkeer uit de kom in Alphen
✓ Een betaalbare woning voor iedereen
✓ Iedereen doet mee met sport en cultuur
✓ Vergroten van de biodiversiteit en een gezondere leefomgeving
✓ Dienstverlening dicht bij de burger 

Het gehele programma is op deze site terug te lezen