Een gekke woningmarkt, waar we nu niet gek naar moeten gaan handelen!

Voorop gesteld is het goed wonen en leven in de gemeente Alphen-Chaam vanwege de sociale voorzieningen en cohesie en de mooie groene buitenruimte. Een probleem van nu is wel de woningmarkt met de schaarste aan woningen en hoge koopprijzen, waardoor veel van onze eigen inwoners geen geschikte woning kunnen krijgen.

Dit is een landelijk probleem, maar onze woningmarkt is regionaal. Dat zien we doordat er veel mensen van buiten onze gemeente ook naar onze gemeente komen. De afgelopen jaren heeft de gemeente daardoor ingezet op extra bouwen en bouwmogelijkheden en is de gemeente bezig met grondaankopen voor nog meer woningbouwontwikkelingen.

13.000 extra huizen in 2021: ‘Maar we zijn er nog niet’ – Omroep Brabant

Meer gebouwd, maar nog meer bouwen met kwaliteit

Zo is het plan Den Brabander fase 4 en 5 en De Heerenbeemd in Chaam versneld. Ook heeft de gemeente de gronduitgifte in Galder van het project Bollemeer naar voren gehaald en heeft men de afgelopen jaren in Galder kunnen bouwen. Ook in Alphen zijn er mooie projecten gerealiseerd en staan op het punt uitgevoerd te worden.

Als GBA zijn we voorstander dat we als gemeente de regie nemen in projectontwikkeling en dat begint met grondverwerving. We juichen de grondaankoop in Galder door onze wethouder Wilmsen dan ook toe! Voor de kern Chaam komen er de komende jaren gronden van de huidige schoollocaties beschikbaar. Voor beide kernen zijn dit mooie plekken voor de bouw van starterswoningen en seniorenwoningen.

De gemeente moet de regie nemen!

Veel gaat er goed maar er zijn ook zeker die beter kunnen en moeten. Zo moeten we bij nieuwe ontwikkelingen nog meer als tevoren waken op de kwaliteit van de ontwikkelingen. De woningen worden namelijk voor minimaal 50 jaar weggezet! We moeten rekening houden met klimaatadaptatie (hitte, en hevige regenval) en biodiversiteit.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

De mooiste ontwikkelingen de afgelopen jaren vindt GBA de CPO-projecten die opgestart zijn voor zowel Chaam in de Heerenbeemd (20 woningen, Bouw eerste Chaamse woonwijk zonder gas van start | Breda | bndestem.nl) als in Alphen bij de Ligt IV (33 woningen, CPO de Ligt IV (cpodeligt4.nl) Projecten voor en door onze inwoners!

GBA vangt geluiden op voor nieuwe CPO-groepen in Galder en Chaam. Als GBA vinden wij dat we als gemeente dit in de diverse kernen met deze partijen samen moeten oppakken.

Andere oplossingen?

Door de steeds duurder worden grondprijzen en stijgende bouwkosten zullen we ook meer kleinere woningen moeten gaan realiseren wil het voor onze inwoners betaalbaar blijven. Woningsplitsing is daar een goede oplossing voor, waarbij je relatief eenvoudig een grote woning opsplits in twee woningen. GBA vindt dat de gemeente hier op moet gaan inzetten.

Veel partijen roepen ook op tot het instellen van een bewoningsplicht (?? #oplossing 2, zelfbewoningsplicht van 4 jaar??). Maar de gemeente Alphen-Chaam heeft al een van de strengste zelfbewoningsplicht van de regio, namelijk 5 jaar. Als GBA willen we deze behouden!

Een andere optie is het relatief nieuwe opkoopverbod waarbij er indirect een verbod komt op het opkopen en verhuren van een woning. Politieke partijen proberen hier mee te scoren tijdens verkiezingen. GBA is van mening dat we hier goed naar moeten gaan kijken maar niet moeten vergeten dat er ook mensen zijn die niet willen kopen maar juist willen huren. En niet iedereen komt in aanmerking voor een sociale huurwoning omdat ze daarvoor te veel verdienen maar weer te weinig om te kopen. Door de als maar stijgende woningprijzen is het de verwachting dat deze groep de komende jaren gaat groeien en dat we juist meer huurwoningen nodig zullen hebben.

Ook zullen we meer sociale huurwoningen moeten gaan realiseren. De druk aan de onderkant van de woningmarkt wordt ook steeds groter. Een grotere instroom van statushouder en vluchtelingen uit Oekraïne naast de uitstroom van mensen uit zorginstellingen. Ook deze mensen verdienen een passende woning.

De woningmarkt is echt één van de belangrijke uitdagingen voor gemeentes de komende jaren en daarom ook een hot verkiezingsitem waar partijen snel mee willen scoren. Dit alles betekent echter niet dat we gekke dingen moeten gaan doen. Onder leiding van onze wethouder Wilmsen hebben we de afgelopen jaren al enorme goede stappen gezet. Daarop moeten we verder gaan bouwen want het kan en moet uiteraard ook de komende jaren nog beter!

Stem daarom GBA. Samen voor nu én de toekomst!