De dienstverlening in elke kern

De komende jaren zullen we, o.a. door wettelijke eisen vanuit het Rijk, als gemeente moeten investeren in het energiezuinig maken van het gemeentekantoor. We moeten deze investering verstandig doen. Ook willen we als GBA de dienstverlening richting de burger dichter bij huis brengen en verbeteren. Voor inwoners uit Galder is het 20-25 minuten rijden met de auto. We kunnen dan beter de ambtenaren naar de kern laten komen.

GBA vindt dat belangrijke dienstverlening aan onze inwoners (bv. paspoort en geboorteaangifte) in elke kern moet kunnen gebeuren. We hebben hier de afgelopen periode al goede ervaringen opgedaan in Galder waar onze inwoners op afspraak terecht kunnen. Dit moet in elke kern!

GBA vindt dat elke kern een gemeenteloket moet hebben.

De dienstverlening aan onze inwoners staat voor GBA los van de kantoorruimte voor het college van burgemeester en wethouders. Een investering in deze bestuurszetel moet duurzaam gebeuren, zowel qua energie, maar ook qua kosten. Ook zal een dergelijke wettelijke investering wat GBA betreft weer tientallen jaren mee moeten gaan. De ervaring leert ons dat nieuwbouw daarvoor het beste is. Bij een bestaand gebouw moet nagenoeg altijd concessies worden gedaan aan de duurzaamheid en valt vaak veel duurder uit. Als we kijken naar locaties waar andere partijen over praten en is wat GBA betreft het Taxandria gebouw dan ook niet geschikt om als bestuurszetel te gaan gebruiken.

GBA vindt het Taxandria gebouw in Chaam niet geschikt als bestuurszetel.

Wat wel? GBA vindt in ieder geval dat nieuwbouw het meest duurzame is en dat er een representatieve bestuurszetel moet komen. Het is namelijk één van de visitekaartjes van een gemeente. De locatie van een bestuurszetel zal wat GBA betreft ook centraal in een kern moeten liggen. Welke kern en welk plek exact zal goed gemotiveerd moeten worden. GBA maakt op voorhand hier geen keuze in. Dit in tegenstelling tot enkele andere partijen die bijvoorbeeld vinden dat deze per definitie in Chaam moet komen te liggen.

Vind je dat er gekozen moet worden voor een goede dienstverlening in elke kern en een verstandige rationele en duurzame keuze voor een bestuurszetel? Kies dan GBA, Lijst 2!