De gemeente Alphen-Chaam is een agrarische gemeente. Dat is en blijft ook zo!

Al decennia lang bepalen en maken de agrariërs de economie en het landschap in onze gemeente. Het mooie landschap waar we als inwoners van kunnen genieten hebben we te danken aan jaren lange agrarische activiteiten. Het is onze cultuur en past bij ons als Cittaslow gemeente.

Door ontwikkelingen in de agrarische sector hebben we de sector zien veranderen de afgelopen jaren. Bedrijven worden steeds groter en het wordt steeds lastiger om een opvolger te vinden. Deze verandering gaat de komende jaren ook door. We hebben te maken met landelijke ontwikkelingen zoals vermindering van de stikstof uitstoot en de bescherming van Natura 2000 gebieden. Ook mondiale uitdagingen als de klimaatsverandering raken onze gemeente en onze boeren. De afgelopen jaren hebben als gevolg van die klimaatsverandering warme en drogen jaren gehad. Fijn om voor de kinderen lekker buiten te kunnen spelen, maar de keerzijde is dat er droogte ontstaat vanwege te lage grondwaterstanden.

De afgelopen jaren is er door de gemeente een eerste aanzet gemaakt voor beleid rondom voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. De ‘sloopbank’ is opgezet, waardoor een deel van de kosten voor het slopen van deze voormalige agrarische gebouwen en veelal lege schuren terug verdiend kan worden. Ook is er in het geurbeleid opgenomen dat stoppende boeren makkelijker een woonbestemming kunnen krijgen, daar waar dat voorheen niet kon. We hebben deze stoppende boer weer meer perspectief gegeven. Het besluit over de geurgebiedsvisie is door een andere partij verdaagd naar een volgende raadsvergadering.

Naast de stoppende boeren te helpen, moeten we ook de boeren helpen die door gaan. Zij zorgen er voor dat er voedsel bij de mensen op tafel komt. Alphen-Chaam is een agrarische gemeente en dat blijft het ook. Het zit in ons DNA.

GBA respecteert dan ook de vergunningen die de boeren hebben. Ontwikkelingen van bedrijven blijven doorgaan en zullen moeten passen in het bestaande beleid en regelgeving van zowel Rijk, provincie als gemeente. Als gemeente moeten we telkens álle belangen goed tegen elkaar afwegen. Die van het landschap en de natuur, het woon en leefklimaat, die van omwonenden maar toch ook zeker de belangen van de boeren zelf. En dus niet enkel één belang, zoals we af en toe zien bij ander partijen.

Met toekomstige ontwikkelingen in de agrarische sector zullen we als gemeente moeten kijken hoe we een meerwaarde kunnen creëren, bijvoorbeeld door uitbreiding toe te staan met een juiste landschappelijk inpassing en versterking. Hierdoor komt er minder uitstoot van zowel geur, stikstof en endotoxine. Een meerwaarde voor iedereen!

Het herstel van het Chaamse bekenstelsel staat, wat GBA betreft, hoog op de agenda.

Als gemeente moeten we, samen met het waterschap, ook prioriteiten stellen. Door bij hevige regenval te bufferen daar waar het kan (droge voeten voor de Chaamse inwoners), kunnen we door infiltratie de grondwaterstand beter op peil houden. Dit is goed voor de agrariërs maar ook noodzakelijk voor behoud van de Chaamse bossen. En hoe mooi is het dan om bij het herstellen van de Chaamse bekenstelsel aan natuurontwikkeling te doen!

Kom woensdag 16 maart stemmen. Stem GBA, lijst 2!