GBA wil het Belslijntje verbreden, ook vanwege duurzaamheid en gezondheidsredenen!

GBA wil het Belslijntje verbreden. Over enkele jaren staat groot onderhoud van het Belslijntje gepland. Een gemiste kans zou het zijn om dan niet meteen te verbreden. Je spaart daarmee dubbele kosten uit.

Naast dat het een gemiste kans is vanwege kostenbesparing, is het vooral een gemiste kans voor onze jeugd, de stimulering van recreatie & toerisme en duurzaamheidsaspecten. Onze schoolgaande jeugd maakt veel gebruik van het Belslijntje om naar de middelbare school te fietsen. Uiteraard goed dat onze jeugd zo hun beweging krijgt, dit moeten we dan ook goed faciliteren en dat verdient dan ook een goed fietspad. De huidige breedte van het Belslijntje zorgt voor gevaarlijke situaties. Ook willen politieke partijen in onze gemeente de luchtkwaliteit verbeteren. Ook wij! Dan is het toch vreemd dat andere partijen niet willen investeren in het verbreden van het Belslijntje om zo het woon-werk verkeer richting Tilburg met de fiets te stimuleren? Een meer snelle en rechtstreekse verbinding naar het centrum van Tilburg is er niet! En mag schonere lucht geen geld kosten?

Ook recreatie & toerisme profiteert hier indirect van mee in de weekenden en de vakantieperiodes. De spin-off van deze recreatie komt terecht bij onze ondernemers waardoor er een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners kan blijven bestaan. Door de fietsallee door de Chaamse bossen en een mooi verbreed Belslijntje kunnen naast onze inwoners, ook de toeristen genieten van ons mooie buitengebied. Een vorm van recreatie die goed past bij ons als Cittaslow gemeente die ook onze inwoners stimuleert om vaker de fiets te pakken. En bewegen is gezond!

Door nú een goed plan te maken en hiermee bij onze collega gemeenten en provincie aan te kloppen, gaan er deuren open voor medefinanciering, eventueel zelfs Europese subsidies. Maar dan moeten we dit nu wel snel oppakken als gemeente om niet een kans bij het groot onderhoud te missen. Als gemeente mogen we deze kans voor onze jeugd, onze inwoners, de luchtkwaliteit, duurzaamheid en onze ondernemers niet missen!

Dus vindt u ook dat we deze kans niet moeten missen! Stem dan op GBA!