Gisterenavond stond tijdens de raadsvergadering de gymzaal in Alphen wederom op de agenda. Het college vroeg om een verhoging van het krediet met € 250.000,00 tot een totaal van € 850.000,00 incl. btw voor de bouw van de gymzaal in Alphen. Vorige raadsvergadering had dit voorstel al op de agenda gestaan en was toen aangehouden door o.a. het CDA. Voorafgaand aan de raadsvergadering was er de afgelopen dagen al intensief overleg geweest tussen verschillende betrokkenen om te zorgen dat het voorstel (wellicht wat aangepast) toch een meerderheid zou krijgen in de raad. Het CDA bracht dan ook een amendement in om een aantal zaken in het voorstel aan te passen. Dit amendement is hier te lezen.

Dit amendement kon in eerste instantie niet direct op onze steun rekenen. Het voorstel verkleinde de totale oppervlakte van het gebouw. Namens GBA reageerde raadslid Niels Huismans dan ook als volgt:

“Naast het feit dat wij blij zijn dat het CDA nog steeds voor de bouw van de gymzaal is kunnen wij als GBA dit amendement in deze hoedanigheid niet steunen. De eisen waarop het college het voorstel gebaseerd heeft zijn ook de minimale eisen en normen waar een basis gymzaal volgens de KVLO aan moet voldoen. Als we als gemeente, met ook de voorbeeldfunctie die het heeft, zelfs al onder deze normen gaan zitten zouden we een heel slecht signaal afgeven. Aan burgers maar ook aan bedrijven en organisaties. Vorige raadsvergadering hadden wij reeds aangegeven dat wij het toen voorgelegde van het college konden steunen. Het voorstel is toen aangehouden en als raad hebben nog extra inzicht gekregen en een informatiebijeenkomst gehad waaruit blijkt dat de inschatting van de kosten / budget zoals deze voorgesteld is door het college rechtvaardig is en waardoor 600.000 dus waarschijnlijk niet zal volstaan. Mocht het college van mening zijn dat het alsnog voor een lager bedrag dan de € 850.000 kan of dat de aanbesteding toch een voordeel oplevert dan is dat meegenomen. Als GBA houden wij echter vast aan de eisen zoals deze als uitgangspunt door het college gebruikt zijn voor het voorstel.”

Ook Wethouder Ad van de Heijning reageerde namens het college en gaf aan dat hij graag de ruimte krijgt van de raad om zelf te kijken waar eventuele besparingen te vinden zijn en niet vast te zitten aan opgelegde maximum afmetingen.

Het GBA benadrukte nogmaals dat zij het van groot belang vinden dat het college niet gaat tornen aan de eisen en normen zoals deze nu zijn opgesteld. De Wethouder gaf aan dat dit zeker zijn uitgangspunt is en dat er heel veel moet gebeuren wil hij gaan tornen aan deze eisen. Met deze toezegging en aanpassing van het amendement op voor ons cruciale punten konden wij als GBA het nieuwe geamendeerde voorstel volledig steunen. Het mooie nieuws was dat dit zelfs unaniem door de gehele raad werd gesteund. Ja…..dit dossier speelt al jaren maar die gymzaal gaat er nu echt komen!!!!!

Het geamendeerde voorstel zorgt er ook voor dat de lastendruk van de burger niet hoger zal worden door de bouw van deze gymzaal. De wethouder financiën benadrukte tevens dat de septembercirculaire er positief uitziet en dit ruimte biedt in de begroting.