Gisteren vond de raadsvergadering plaats van mei. Op de agenda (die hier te vinden is) stonden vooral veelal informatieve stukken. Naast de vele schriftelijk vragen die onze fractie de afgelopen week hierover reeds gesteld had willen we een aantal onderwerpen er kort even uitlichten.

Raadslid Jan Bijlsma ging in op de Nota omtrent toezicht en handhaving verkeersveiligheid en benadrukte dat het GBA van mening is dat dit prioriteit moet hebben bij het college en dat de planning om extra in te spannen niet doorgeschoven moeten worden naar 2017. De afspraak is nu dat de eenmalige post van 10.000 euro op korte termijn wordt besteed aan de verkeersveiligheid. Een structurele ophoging zal tijdens de behandeling van de perspectiefnota worden besproken.

Een motie van een andere gemeente omtrent het gratis ter beschikking van VOG’s (verklaring omtrent gedrag) was voor Niels Huismans reden om hiervoor aandacht te vragen bij het college. Hij stelde dat er een aantal sympathieke punten in deze motie stonden en vroeg het college om de mogelijkheden omtrent het gratis beschikbaar stellen van VOG’s voor het verenigingsleven mee te nemen in de gehele discussie en beleidsvorming omtrent het subsidiebeleid. Ook tijdens het vragenhalfuurtje liet Niels van zich horen. Hij had meerdere vragen waardoor de voorzitter zich genoodzaakt voelde om te benadrukken dat er gezamenlijk is afgesproken om het aantal vragen proberen te beperken. Voor nu liet hij het wel toe. Niels stelde o.a. de gebrekkige en late communicatie omtrent het foutgaan van de automatische incasso van de gemeentelijke belasting ter discussie. De wethouder gaf aan dat hier het een en ander niet goed is gegaan en zegde toe dit nader te onderzoeken.

Onze specialist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, Erik Wilmsen, had een aantal schriftelijk vragen gesteld omtrent het procesvoorstel plattelandswoning. Het college had hier pas een aantal uur voor de raadsvergadering op geantwoord dus Erik gaf aan dat hij deze zou bestuderen en hier schriftelijk zeker op zou terugkomen. De wethouder gaf aan dat wegens omstandigheden helaas beantwoording eerder niet mogelijk was.

Verder gaf de gehele raad, en zeker ook onze fractie, op een aantal dossiers aan dat communicatie richting ons als raad maar zeker ook richting burgers van cruciaal belang is. Zo werd er voor gesteld om de betrokkenen van het centrumplan Chaam niet alleen maar met een nieuwsbrief te informeren maar ook voor hen een bijeenkomst te organiseren waar ze volledig op de hoogte gebracht worden van de nieuwste plannen.

Komende week gaan onze raadsleden naar het hoge noorden. Er staat een netwerkdag voor raadsleden en supporters van Cittaslow in het Groningse Westerwolde (de toekomstige fusiegemeente van Bellingwedde en Vlagtwedde) op de agenda. Wij wensen ze succes en veel plezier uiteraard!