Graag nodigen wij u graag uit voor onze themabijeenkomst op 6 maart. Details voor deze bijeenkomst zijn hier te vinden. Echter willen wij van dit moment gebruik maken om de reden voor deze uitnodiging in onderstaand artikel nader toe te lichten.

Door de aankomende verkiezingen staat de landelijk politiek stevig in de schijnwerpers. De roep om verandering van het politieke stelsel en de manier van politiek bedrijven wordt steeds heviger. Burgers willen meer invloed. Toch blijft het echt binden en betrekken van burgers voor politieke partijen erg lastig. Dit geldt echter niet alleen op landelijk niveau. Ook op lokaal niveau is burgerparticipatie van groot belang. Hier wordt volop mee geëxperimenteerd. Niet altijd even succesvol maar dat hoort erbij. Als GBA zijn wij ons bewust van het veranderende politieke speelveld. Wij zien ondanks individualisering dat de participatiesamenleving steeds meer vorm krijgt. Ook zien wij de opkomst van de doe-democratie en de toename van burgerinitiatieven. Wij zijn ons hier bewust van en willen juist ook op deze ontwikkelingen inspelen.

Niet alleen de rol van de raadsleden veranderd maar ook de rol van de lokale politieke partijen. Als GBA zijn wij hier ons sterk van bewust en daarom sluiten wij ons ook niet op om tot een verkiezingsprogramma te komen voor de periode van 2018-2020. Onze volk vertegenwoordigende rol eist het ook van ons om juist met alle burgers en betrokkenen het gesprek vooraf ook aan te gaan om te kijken wat er leeft en wat er speelt. Daarom organiseren wij als GBA in het loop van 2017 een aantal themabijeenkomsten om tot onze visieontwikkeling voor de volgende raadsperiode te komen.

De eerste themabijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 6 maart in Cultureel centrum Den Heuvel in Alphen. Wij zullen deze avond, die in het teken staat van Economie & Onderwijs aftrappen met een korte presentatie over de belangrijkste items waar we ons de huidige raadsperiode hard voor hebben gemaakt en waar we ons nog steeds sterk voor maken. Daarna zullen we in een interactieve sessie met alle aanwezigen deze thema’s verder uitlichten en zullen we gezamenlijk kijken waar knelpunten zitten maar zeker ook waar kansen liggen voor onze gemeente als we kijken naar de toekomst. Meer informatie is hier te vinden.