Nadat eerder Niels Huismans al een aantal pittige stellingen voor zijn kiezen kreeg hebben we deze week  raadslid Jan Bijlsma deze pittige stellingen voorgelegd.

1.      Als raadslid heb ik verstand en kennis van alle dossiers

Neen, hoewel dit natuurlijk bij aanvang van de raadsperiode hoog op mijn verlanglijstje stond. Ik kwam er al snel achter dat kennis van alle dossiers een onmogelijke taak is. Hierbij is het van belang dat je leert waar je de noodzakelijke kennis kan halen. Tevens hebben wij de luxe van een relatief grote fractie en een daaraan gekoppelde portefeuille verdeling.

2.      De rol van volksvertegenwoordiging is belangrijker dan de rollen kaderstellen en controleren

Ik zie alle rollen gelijkwaardig naast elkaar staan. Door de inwoners van Alphen-Chaam wordt een raadslid gekozen. Deze rol verdiend alle aandacht vanwege het feit dat je het vertrouwen hebt gekregen van een deel van de inwoners die je hebben gekozen. Om voor onze inwoners een goede leefomgeving te creëren is het ook zaak de juiste kaders aan het college te stellen en hierop te controleren.

3.      De ambtelijk fusie van onze gemeente is een opmaat naar een bestuurlijke fusie

Neen, we zijn nu bezig met een ambtelijke fusie waarvan ik geloof dat deze levensvatbaar is. Door goed te kijken naar de nieuwe ABG bedrijfsvoering zijn we in staat grote stappen te maken qua bezuiniging en professionalisering. Mocht na de afgesproken proefperiode blijken dat het niet heeft gebracht wat we hadden gehoopt, dan gaan we kijken naar andere opties. Gemeentelijke herindeling en daaraan gekoppelde bestuurlijke fusie zou een optie kunnen zijn. We moeten het uiteindelijk allemaal wel kunnen bekostigen. Daarbij heeft een bestuurlijke fusie met relatief kleine kernen mijn voorkeur boven een fusie met een grote stad. Ik denk dat de ‘couleur locale’ beter tot zijn recht komt bij een fusie met kleine kernen.

4.      Ik zie het raadslid meer als “werk” dan als “hobby”

Raadslid zie ik als een hobby die je als volksvertegenwoordiger uitvoert . Zeker in kleine gemeenten is het van belang dat je als raadslid dicht bij de burger staat. Wanneer mijn functie als raadslid zou voelen als werk, stop ik onmiddellijk. Daar komt bij dat als je de vergoeding van een raadslid gaat vertalen naar een uurvergoeding, je onder de vergoeding van een vrijwilliger uitkomt. Vanuit dat oogpunt is het uit technisch oogpunt ook geen werk.

5.      Ik vind dat ik als raadslid professioneler zou moeten kunnen werken. Dit betekent dat er meer tijd, meer scholing en een hogere vergoeding tegenover zou moeten staan.

Op zich wordt alle medewerking gegeven vanuit het bestuur om onze kennis te verbreden en deel te nemen aan allerlei bijeenkomsten. Hiervoor zijn tevens gelden beschikbaar binnen het budget van de Griffie. Een hogere vergoeding is geen garantie voor meer capabele raadsleden. Tevens zou een hogere vergoeding zich ook niet verenigen met mijn standpunt op de vorige stelling.

6.      Internet maakt de burger 24/7 bereikbaar. Wij zouden als gemeente veel meer gebruik moeten maken om via dit kanaal  de burger om advies te vragen of om een beeld te krijgen van opvattingen.

Wanneer je kijkt naar de talloze mogelijkheden van de digitale snelweg, vind ik dat we daar als gemeente te weinig gebruik van maken. Het is heel eenvoudig om referenda te organiseren via het www. Wel moet je er voor waken dat er geen ‘big data’ ontstaat maar specifieke informatie die kan leiden tot een beter raadvoorstel of verordening.