Overhangend groenAl geruime tijd bereiken ons klachten over overhangend groen waardoor een groot deel van het trottoir niet meer te gebruiken is. De trottoirs zijn vanwege het overhangend groen voor minder validen en kinderwagens niet meer begaanbaar. De voetgangers gaan hierdoor uitwijken naar de rijbaan wat weer een gevaarlijke verkeerssituaties kan opleveren. Daarnaast krijgen wij ook vaak klachten over auto’s die op het trottoir geparkeerd zijn, waardoor ook uitgeweken moet worden naar de rijbaan.

Als grondeigenaar van het trottoir, beheerder van het openbaar gebied en als toezichthouder heeft de gemeente (naast de eigenaar van de auto’s/heg/struik/boom) een mede verantwoordelijkheid om deze onwenselijke en gevaarlijke situaties op te lossen.

Hierover hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college:

– Hoeveel klachten zijn er de afgelopen 5 jaar bij de gemeente binnen gekomen met betrekking tot overhangend groen?
– Over hoeveel locaties gaan deze klachten en hoeveel klachten zijn het per locatie?
– Hoeveel klachten zijn er de afgelopen 5 jaar bij de gemeente gekomen over foutparkeren?
– Hoe vaak (uren/dagen) is er de afgelopen 5 jaar concreet gecontroleerd door de boa op foutparkeren?
– Hoeveel bonnen zijn er uitgeschreven voor foutparkeren?
– Wat is/wordt er ondernomen om de klachten van overhangend groen op te lossen?
– Wat is / wordt er ondernomen om het parkeren op het trottoir tegen te gaan?
– Hoe gaat de gemeente de verkeersveiligheid waarborgen in dergelijke situaties waarbij het trottoir niet meer/minder toegankelijk is

Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college!