De fractie van het GBA heeft gisterenavond aandacht gevraagd voor de gymzaal in Alphen. we hebben het college gevraagd wat zij momenteel doen aan de drastisch slechte situatie van de gymzaal in Alphen.

1. Onderhoud
Het pand is momenteel vervallen. De eerste communicatie van slecht onderhoud van o.a. de kwiek dateert al uit 2008 en sindsdien is er zeer weinig veranderd. Er zijn herhaaldelijk problemen met de elektriciteit. Er wordt door gebruikers aangegeven dat de elektra problemen laat zien. Komt dit door ouderdom of hebben de muizen en ratten dit aangevreten? Daarnaast sluiten de deuren onvoldoende zodat deze constant openslaan. Ook de verwarming (die uit de oude brandweerkazerne komt) zorgt voor problemen en is een gevaarlijk object voor nieuwsgierige kinderen. Het onderhoud wat gedaan wordt is steeds van het “pappen en nathouden”. Een voorbeeld hiervan zijn de nieuwe douches die geïnstalleerd zijn. Hiervan zijn er drie al een half jaar buiten werking.

2. Hygiëne
Ook de hygiëne is een zeer kritisch punt. Zo heeft het gebouw in het verleden al veel last van muizen gehad. Hiervoor zijn in het verleden door de gemeente wel vallen gezet, maar die zijn vervolgens niet leeggehaald zodat er weken dode muizen in de vallen gezeten hebben. Uiteindelijk heeft de Kwiek vereniging deze verwijderd. Echter nog kwalijker is het feit dat er onlangs een dode rat op het plafond lag. Dit is ontdekt nadat er vocht en bloed van deze dode rat tussen het plafond door op één van de toestellen was gedrupt (dit was in de lederen bekleding van de kast getrokken). Dit is natuurlijk hygiënisch onverantwoord en wij vragen ons af wat het college hier aan doet. In onze gemeente sporten dus honderden kinderen in een onhygiënische omgeving. Moeten onze kinderen eerst ernstig ziek worden?

Over hygiëne gesproken. De kinderen van de school douchen momenteel niet eens in het gymzaal omdat dit tijd technisch voor problemen zou zorgen doordat de afstand te groot is. Dit terwijl de overheid voorop stelt dat het aanleren van gezond gedrag een van de belangrijkste uitgangspunten is van bewegingsonderwijs. Douchen na de gymles valt ook onder dergelijk gezond gedrag. Het gymonderwijs vindt ook vanwege slecht weer wel eens geen doorgang.

Verder heeft de staatssecretaris onlangs uitgesproken dat basisscholen volgend jaar nog meer gymonderwijs en gespreid in de week (minimaal 2 keer per week) moeten gaan doen. Heeft dit zin wanneer het een lange wandeling is? Twee keer tijd kwijt voor het lopen? momenteel wordt het gymonderwijs gebundeld naar 1 keer in de week vanwege het tijdsverlies door het verre lopen. Wat betekend dit voor de reguliere lessen zoals taal en rekenen? Wordt hier dan tijd afgehaald? Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit!

3. Veiligheid
Wij hebben vernomen dat er vorige week een groot aantal toestellen wederom zijn afgekeurd. Daarnaast is in het verleden al regelmatig de veiligheid en de Arbo technische bekwaamheid van de toestellen en het gebouw aangekaart. Hoe heeft dit zover kunnen komen.
De gymzaal wordt naast de kinderen van de basisschool ook gebruikt door onder andere de kwiek welke leden hebben uit zowel Alphen, Chaam als Baarle-Nassau. Een belang van een veilige gymzaal in Alphen is dus cruciaal voor de gehele regio. Wat betekend dit voor de uitstraling en imago van de gemeente? Blijven we tegen verenigingen zeggen: los het zelf maar op? Moeten ook deze verenigingen uit onze gemeente verdwijnen? De wethouder heeft tijdens de bijeenkomst subsidies nog gezegd dat we een sterk en goed verenigingsleven in de gemeente hebben, dat dit van groot belang is voor onze samenleving en dat we dit ook willen behouden. Wij merken hier bij de gymzaal van Alphen helemaal niks van! De eerste vereniging is reeds vertrokken naar een andere gemeente.

4. Nieuwbouw
De politiek heeft zich al jaren uitgesproken voor nieuwbouw van de gymzaal waarbij de gemeente momenteel al in het bezit is van dure braakliggende grond. Wij vinden het met in achtneming van bovengeschetste situatie dan ook onbegrijpelijk dat het college niet actiever is in zoeken en realisering van een structurele oplossing. Door de flinke bezuinigingen waar we als gemeente voor stonden is er voor gekozen om geen nieuwe gymzaal te bouwen. Echter een onveilige en onhygiënische gymzaal is niet te verantwoorden en de kosten voor het grote onderhoud van de huidige gymzaal zullen zeer stevig zijn. Tot op heden is groot onderhoud uitgesteld i.v.m. het voornemen een nieuwe gymzaal te bouwen. Een inhaalslag is economisch niet verantwoord. Laat staan wat het ‘pappen en nathouden’ en de hoge energielasten de gemeente jaarlijks kost. Het laatste burgerinitiatief omtrent de bouw van een nieuwe gymzaal is in zowel onze optiek, als die van de stichting in oprichting, door het college de kop in gedrukt doordat er onvoldoende ondersteuning en draagvlak werd gegeven en alle verantwoordelijkheid, inclusief de financiële verantwoordelijkheid, bij de burgers werd gelegd. Burgerinitiatief moet de gemeente omarmen en in bijdragen!

Wij hebben het gevoel dat het college zeer passief in deze situatie is en de urgentie niet inziet. Het is tijd dat het college zijn verantwoordelijkheid hierin neemt! Wat gaat het college aan deze situatie doen????