Vorige raadsvergadering zijn wij als fractie van het GBA kritisch geweest over het voorstel voor grondaankoop voor de nieuwbouwlocatie De Ligt IV in Alphen. Het college stelde ons als gemeenteraad voor om deze gronden over te nemen van woningstichting Leystromen voor een bedrag van circa 1,3 miljoen.

Wij waren van mening dat op dat moment wij als gemeenteraad onvoldoende inzicht hadden in de risico’s van de grondaankoop. Afgelopen jaren hebben diverse gemeenten velen miljoenen verloren op grondaankopen voor woningbouw. GBA heeft dan ook onder andere gevraagd: of de kosten goed in beeld waren? Of de opbrengsten niet te hoog ingeschat waren? En of er nog wel behoefte is voor zoveel woningen in Alphen de komen jaren?

De gemeenteraad heeft tijdens een extra ingelaste bijeenkomst een toelichting gekregen van het college op het voorstel. Op basis van deze toelichting zijn wij als fractie van GBA van mening dat we met de grondaankoop een verantwoord risico nemen. De investering van 1,3 miljoen wordt in 10-15 jaar terug verdient waarbij de verwachting is, ook al is dit niet de drijfveer, dat er zelfs winst gemaakt gaat worden.

Een belangrijk argument is dat de gemeente de regie pakt door deze aankoop van de gronden. De gemeente is hierdoor niet meer afhankelijk van ontwikkelaars die enkel hun eigen product willen verkopen. De gemeente kan hierdoor makkelijker bepalen wat voor soort woningen er gerealiseerd gaan worden.

Ook kan er bij voldoende belangstelling een CPO project opgestart worden.
Ben je benieuwd wat CPO is, kijk even op de volgende site: http://www.bouwenineigenbeheer.nl/bieb/wat-is-cpo

Wil je zelf een CPO project opstarten? Meld je dan bij de gemeente!