CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA EN TOP KANDIDATENLIJST VERKIEZINGEN 2018

GBA heeft de speerpunten voor het verkiezingsprogramma en de top van de kandidatenlijst vastgesteld. De nadruk van GBA ligt op het samen doen. Samen met onze inwoners, bedrijven en verenigingen willen wij met ambitie werken aan het verder ontwikkelen van onze gemeente. Wij roepen dan ook als GBA iedereen op met ons mee te (blijven) denken.

Ambities!

Als GBA hebben wij onder andere de volgende ambities voor de komende vier jaar benoemd:

 • een nieuwe entree voor sportpark Alpheim
 • een nieuwe school en gymgebouw in Chaam
 • zwaar verkeer over de Kapellekensbaan en opknappen van de Goedentijd/Baarleseweg
 • de wegen in het buitengebied op orde te houden
 • te zorgen voor veilige en goede fietspaden
 • het restafval te verminderen zonder kostenverhoging
 • een goede woonomgeving
 • een zichtbaar bestuur en betrokken raadsleden

Top van de kandidatenlijst

Als GBA hebben wij momenteel een uitgebalanceerde fractie en zijn we blij dat alle fractieleden aangegeven hebben wederom beschikbaar te zijn voor de komende raadsperiode. Met de vastgestelde top van de kandidatenlijst denken wij een goede eerste aanzet te hebben voor een nieuwe fractie. De volgorde is gewijzigd en dat heeft alles met ambitie te maken: onze ‘jonkies’ zijn er klaar voor om een volgende stap te zetten.

Jan Bijlsma wordt de nieuwe fractievoorzitter. Erik Wilmsen is beschikbaar als wethouder.

De top van de lijst ziet er als volgt uit:

 1. Jan Bijlsma
 2. Niels Huismans
 3. Erik Wilmsen (kandidaat wethouder)
 4. Ton Berben
 5. Marianne Hessels

Samen!

Een verkiezingsprogramma is misschien een statisch document, maar onze visie en ambitie is iets wat zich constant ontwikkelt!  Wij vragen dan ook een ieder om met ons samen te blijven denken hoe we onze ambities verder kunnen brengen. Ook zijn wij op zoek naar mensen die ons willen versterken om de fractie te versterken. Geïnteresseerden zijn welkom! Je kunt contact opnemen met een van onze bestuurs- of fractie leden voor meer informatie.

 


Het volledige (concept) verkiezingsprogramma is te lezen op
www.g-b-a.nl  (volgt nog)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van GBA .