Op donderdag 12-11-2015 staat de begrotingsvergadering voor 2016 van onze gemeente Alphen-Chaam op het programma. Als GBA hebben onze raadsleden de afgelopen week maar vooral de laatste dagen hard gewerkt, ook in samenwerking met de fractie van CDA, aan het formuleren en vertalen van onze speerpunten in een aantal amendementen. Hieronder geven wij kort en onze speerpunten weer waar we ons als fractie hard voor gaan maken tijdens de behandeling.

Verkeersveiligheid
Op het gebied van verkeershandhaving hebben we nog niet de beoogde stappen gezet zoals we die het voorgenomen in het coalitie akkoord. Er vindt weinig tot geen handhaving plaats op het gebied van verkeersveiligheid. Hier zijn nog grote stappen te maken.  Onze boa moet dusdanig worden opgeleid zodat handhaving tot zijn werkzaamheden gaat behoren.

Gymzalen Alphen & Chaam
Een nieuwe gymzaal staat al jaren hoog op het lijstje van de coalitie maar is tot op heden niet gerealiseerd. Wij blijven echter van mening dat goede voorzieningen voor bewegingsonderwijs van cruciaal belang is voor onze gemeente. Wij streven er naar om in 2016 een nieuwe gymzaal te bouwen in Alphen en ook vanaf 2017 ruimte te maken in de begroting om een nieuwe gymzaal in Chaam te realiseren.

OZB
Wij proberen ons altijd sterk te maken om de lasten van de burgers niet onnodig te laten stijgen. De huidige begroting geeft ruimte om een minder sterke stijging van de OZB op te nemen voor de komende jaren.

Bibliotheek
Vorig jaar is de subsidie van het bibliotheekwerk al een punt van discussie geweest. Er is toen besloten om in 2016 wederom te kijken hoe de financiële situatie er voor zou staan. Als GBA zijn wij nog steeds van mening dat een fysieke vestiging gerund door Theek5 in de huidige vorm voor onze gemeente niet meer van deze tijd is. Echter juichen wij zeker een burgerinitiatief toe die de kwaliteit en aanbod van het bibliotheekwerk op niveau kan houden. Wij zien dan ook ruimte in de begroting om hier als gemeente een financiële rol in te spelen.

Centrumplan Chaam
Het college is momenteel aan zet om op basis van de inspraakreacties, na het voorgelegde voorontwerp bestemmingsplan, te komen tot een daadwerkelijk ontwerp bestemmingsplan. Wij verwachten dat er een goed gemotiveerd plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, waarbij meer richting het oorspronkelijke masterplan bewogen wordt. Wij vragen ook bij dit plan om snel duidelijkheid, zowel voor geïnteresseerden, omwonenden maar ook voor de ontwikkelaar zelf. Bij de ontwikkeling vragen wij specifieke aandacht voor het parkeren en een veilige en adequate verkeersafwikkeling. 

Wij zullen tijdens de behandeling ons sterk maken voor onze visie en zullen hierbij extra scherp zijn op bovenstaande speerpunten.

Namens de gehele GBA fractie,
Niels Huismans