Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor een nieuwe wijze van afval inzamelen. Dit vanwege de doelstelling om in 2020 nog maximaal 100 kilo restafval per huishouden te hebben.

In het voorstel staan een aantal keuze mogelijkheden hoe de gemeente in de toekomst ons afval of grondstoffen voor hergebruik […]