Gisteren is tijdens de algemene ledenvergadering het verkiezingsprogramma van het GBA vastgesteld.

Samen met ambitie vooruit!

Wij hopen dat u 21 maart 2018 komt stemmen!

Stem lijst 2: GBA!

De speerpunten zijn te vinden via:   Speerpunten

Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden via:  Verkiezingsprogramma GBA: “Samen met ambitie vooruit!”