LID WORDEN?

Door het invullen van dit inschrijfformulier geef ik mij op voor het GBA-lidmaatschap. N.B. Het GBA-lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd tenzij het GBA voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar mijn schriftelijke opzegging/wijziging heeft ontvangen. De jaarlijkse contributie bedraagt € 12,50. Hiervoor zult u jaarlijks een factuur ontvangen. Ook ontvangt u als lid automatisch de maandelijkse GBA-nieuwsbrief met hierin de laatste nieuwtjes over het GBA.

Uw privacy
Persoonlijke gegevens die je via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Het GBA zal je gegevens op geen enkele wijze misbruiken. Zo worden je gegevens niet doorverkocht, noch gebruikt voor spam doeleinden.