Achterban vergadering

Aanstaande maandag hebben we als fractie overleg over de raadsagenda van 2 februari 2017. Uiteraard zijn wij ook benieuwd wat jullie hebben op te merken op de agendapunten.

Je bent van harte welkom om bij ons fractieoverleg van a.s. maandag 23 januari 2017 aan te sluiten!

interesse in de politiek van de gemeente Alphen-Chaam? Kom dan ook […]

Een gelukkig en gezond 2017!

Namens het bestuur en de fractie van Gemeenschap Belangen Alphen wensen wij jullie nog

een gelukkig en gezond 2017!

2017 een jaar waarin mede door GBA:

– gestart gaat worden met de bouw van de nieuwe gymzaal in Alphen;

– extra capaciteit op veiligheid wordt ingezet;

– plannen gemaakt gaan worden om toekomstige regenwateroverlast te voorkomen;

– extra aandacht uit gaat […]

Gymzaal & Sportpark Alphen

Agelopen donderdag is er tijdens de raadsvergadering gesproken over de nieuwe gymzaal in Alphen en de entree voor het sportpark Alphen.

Nieuwe gymzaal Alphen

Het was al weer even stil rondom de gymzaal in Alphen. In november 2015 is er voor 2016 een bedrag gereserveerd voor de bouw van een nieuwe gymzaal in Alphen. Hierbij is duidelijk richting het college aangegeven […]

Overhangend groen & parkeren op trottoir

Al geruime tijd bereiken ons klachten over overhangend groen waardoor een groot deel van het trottoir niet meer te gebruiken is. De trottoirs zijn vanwege het overhangend groen voor minder validen en kinderwagens niet meer begaanbaar. De voetgangers gaan hierdoor uitwijken naar de rijbaan wat weer een gevaarlijke verkeerssituaties kan opleveren. Daarnaast krijgen wij ook […]

BUDGETTEN INHUUR EN GYMZALEN ALPHEN-CHAAM

We meldde u reeds eerder dat het zomerreces weer voorbij is en we als GBA weer vol aan de slag zijn. Donderdag as vindt dan ook de eerste raadsvergadering plaats waar een aantal interessante zaken worden besproken. U kunt de gehele agenda en alle stukken via de volgende link benaderen. -> Raadsstukken

Eén van de raadstukken gaat […]

Welstand – ook achterkanten welstandsvrij!

Afgelopen donderdag stond vaststelling van de nieuwe welstandsnota op de agenda van de gemeenteraad. De welstandsnota geeft de kaders en regels waarbinnen de welstandscommissie bouwplannen moet beoordelen.

Iedereen heeft wel een mening over welstand. De een vindt dat het helemaal afgeschaft mag worden en de ander vindt dat het zo goed is en wil bescherming tegen […]

Gymzaal Alphen

De fractie van het GBA heeft gisterenavond aandacht gevraagd voor de gymzaal in Alphen. we hebben het college gevraagd wat zij momenteel doen aan de drastisch slechte situatie van de gymzaal in Alphen.

1. Onderhoud
Het pand is momenteel vervallen. De eerste communicatie van slecht onderhoud van o.a. de kwiek dateert al uit 2008 en sindsdien is […]

Algemene beschouwing – Begroting 2015

Ook dit jaar wil GBA beginnen met een woord van dank aan het college en de respectievelijke ambtenaren, voor de vele uren die men heeft besteed aan de opstellen van de begroting 2015. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers binnen onze gemeente, onze huidige samenleving kan niet meer zonder deze mensen tijdens bv […]

Natte eerste steenlegging centrumplan Alphen

De eerste steenlegging voor het nieuwe centrumplan in Alphen vond donderdag 14-11-2013 plaats in de stromende regen. Maar dat weerhield wethouder Ad van de Heijning en directeur Leystromen Roland Marx er niet van om voor het oog van de genodigden de officiële openingshandeling te verrichten.

Ik denk dat ik namens het gemeentebestuur en alle inwoners van […]

Algemene beschouwingen Begroting 2014

Deze algemene beschouwingen wil ik graag beginnen met een dankwoord aan onze ambtenaren en het college voor de sluitende begroting voor 2014. Ook een woord van dank voor onze brandweer en alle vrijwilligers in onze gemeente. Zonder al deze mensen zou ook bij ons de wereld er heel anders uitzien. We willen hier even stilstaan […]