Afgelopen donderdag stond vaststelling van de nieuwe welstandsnota op de agenda van de gemeenteraad. De welstandsnota geeft de kaders en regels waarbinnen de welstandscommissie bouwplannen moet beoordelen.

Iedereen heeft wel een mening over welstand. De een vindt dat het helemaal afgeschaft mag worden en de ander vindt dat het zo goed is en wil bescherming tegen bouwplannen van de buurman.

Het college heeft een voorstel gedaan om het welstandsbeleid voor grote gebieden vrij te laten. Historische en belangrijke gebieden in onze gemeente willen ze nog wel een welstandsnota doen.

De fractie van het GBA kan het voorstel van het college grotendeels volgen. Wij willen nog een stapje verder gaan! Het GBA heeft dan ook voorgesteld enkel nog voor de aangewezen gebieden de voorkanten van de gebouwen te toetsen tot aan de nok van het dak.

De achterkanten van de gebouwen zijn veelal vergunningvrij te wijzigen. Waarom moeten we dan hier welstand naar laten kijken? Ook zijn de achterkanten veelal niet zichtbaar van de openbare weg. Wat maakt het dan uit wat iemand daar bouwt?

Wij wachten af of het college ons voorstel mee over gaat nemen.