Visieontwikkeling 2018-2022

Doormiddel van een aantal themabijeenkomsten willen wij als GBA zowel alle burgers, organisaties, verenigingen en stichtingen optimaal betrekken bij onze visievorming voor de volgende raadsperiode. Begin 2018 willen wij als GBA namelijk ons verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 21 maart 2018 presenteren. Daarom organiseren wij in 2017 een aantal themabijeenkomsten.

Economie & Onderwijs in Alphen-Chaam
Op maandag 6 Maart 2017 organiseert GBA een themabijeenkomst voor haar achterban en overige geïnteresseerde over de thema’s Economie & Onderwijs. Wij zullen deze avond aftrappen met een korte presentatie over de belangrijkste items waar we ons de huidige raadsperiode hard voor hebben gemaakt en waar we ons in 2017 nog sterk voor maken. Daarna zullen we in een interactieve sessie met alle aanwezigen deze thema’s verder uitlichten en zullen we gezamenlijk kijken waar knelpunten zitten maar zeker ook waar kansen liggen voor onze gemeente. Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

  • Economisch klimaat
  •  Onderwijshuisvesting
  • Economische ontwikkeling
  • Leerlingenvervoer
  • Belevingsconcept Ondernemers
  • Arbeidsmarkt Jongeren
  • Biobased Economy
  • Doorgaande (onderwijs) ontwikkeling
  • Contact met de gemeente
  • Kinderopvang / Peuterbeleid

Wanneer?:                          Maandag 6 Maart 2017
Tijd:?                                    Start 19:30 –  Afsluiting (met een afsluitend drankje) rond 21:30
Waar?:                                 Cultureel Centrum Den Heuvel in Alphen
Waarover?:                        Economie & Onderwijs
Wat?:                                   Interactieve themabijeenkomst
Voor wie?:                         Iedereen is welkom. Graag even aanmelden.

Via deze weg willen wij u graag uitnodigen voor deze bijeenkomst. Wij vragen u wel even zich aan te melden door een email te sturen naar Niels Huismans via n_huismans@hotmail.com. Hier kunt u ook terecht voor verdere vragen. De week voorafgaand aan de bijeenkomst zult u nog nadere informatie ontvangen.

Namens Fractie GBA,

Welke subthema's zou u graag behandeld zien worden tijdens deze bijeenkomst?