Donderdag 21 juli stond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op de planning. Weinig informerende stukken maar des te meer meningsvormende en besluitvormende stukken. Zo stond ook onder andere de gymzaal van Alphen op de agenda. Hiervoor is volgens het college extra budget benodigd. Iets wat bij GBA en alle overige raadsleden al langer bekend is. Door een aantal raadsleden is echter verzocht het agendapunt aan te houden tot na het zomerreces. Ze willen meer informatie over de te bouwen gymzaal. Met name de afmetingen roepen wat vragen op. Op zich is dit helder te verklaren en GBA begrijpt deze keuze dan ook niet. De afmetingen van de gymzaal zijn conform het landelijk beleid. De extra benodigde ruimte is voor kleedruimten en opslagruimten van de lagere school en verenigingen. De nieuwe gymzaal is namelijk niet alleen bedoeld voor de lagere school maar ook voor enkele verenigingen die gebruik maken van de huidige gymzaal. Op het moment dat we die verenigingen niet meer toe laten in de nieuwe gymzaal, dienen ze een duurder alternatief te zoeken in Alphen of naburige gemeenten. Dit is wat ons betreft niet acceptabel. Met name de jonge jeugdleden worden dan geconfronteerd met een hoge contributie. Ook zal de Gemeente worden verzocht meer subsidie toe te kennen om deze hogere kosten te compenseren. Raadslid Wilmsen deed nog een voorstel om onder voorbehoud van voteren van het krediet in September alvast wel de aanbesteding in de markt te zetten. Dit voorstel strande echter ook. GBA hoopt nu dat iedereen in september het plan ondersteunt zodat eindelijk kan worden begonnen met de bouw van de gymzaal. Er ligt nu een gedegen onderbouwing en wat ons betreft kan er weer vaart gemaakt gaan worden. Al onze raadsleden blijven zich hier uiteraard hard voor maken.

Verder hebben we als raad ook ingestemd met de inzet van buurtsportcoaches. We hebben het college nog wat punten ter aandacht meegegeven over dit thema maar in basis zijn wij erg enthousiast. Wij hadden in eerdere vergaderingen ons als GBA hier al sterk voor gemaakt. Verder was er aandacht voor de themanota Opvoeding, Jeugd en Onderwijs. Raadslid Huismans gaf aan dat het GBA een stukje visie miste in dit stuk. Wethouder beaamde dit en gaf aan dat de nota een levend document is wat steeds verder verrijkt zal worden. Zo zal ook de dialoog met de jeugd zelf opgezocht gaan worden verzekerde de wethouder.
Tot zover een korte update vanuit de raad. Namens GBA wensen wij alle inwoners van Alphen-Chaam een hele prettige zomervakantie.