Afgelopen donderdag vond de eerste raadsvergadering van 2016 op de agenda. Voor de eerste keer was het Skac gebouw de locatie voor deze vergadering. Tijdens deze raadsvergadering is onder andere het voorstel tot het voteren van een voorbereidingskrediet voor het Centrumplan Chaam fase 2 aangenomen en het voorstel tot het gecoördineerd afhandelen van dit plan. Het krediet heeft als doel om voorbereidingen ten behoeve van de realisatie van Centrum Chaam fase 2 te treffen. Een gecoördineerde afhandeling van de benodigde besluiten voor één project vergroot de mogelijkheden om de procedures in tijd en omvang terug te dringen. De omgevingsvergunning is gelijktijdig met het bestemmingsplan onherroepelijk. Normaal gesproken moet eerst het bestemmingsplan vastgesteld zijn alvorens de omgevingsvergunning verleend kan worden. Verder werd het nieuwe inkoop en aanbestedingsbeleid toegelicht. Hierin is specifiek opgenomen dat de gemeente altijd oog heeft voor lokale ondernemers. Een belangrijk aspect vinden wij vanuit GBA. 

Een productieve avond waarbij onze raadsleden ook gebruik maakte van het vragenhalfuurtje om wat meer duidelijkheid omtrent een aantal zaken te krijgen. Zo werden er o.a. vragen gesteld over de voortgang van de bouw van de Gymzaal in Alphen en de communicatie omtrent de incasso van Brabant Water.

  • Op vragen van raadslid Huismans zegt wethouder Van de Heijning toe/te hopen dat hij voor de raadsvergadering van 10 maart a.s. kan komen met een stappenplan ter realisatie van de gymzaal Alphen in relatie tot de gymzaal in Chaam conform amendement d.d. november 2015.
  • Op vragen van raadslid Hessels in verband met signalen uit de gemeenschap zegt wethouder Van Dijk toe om samen met de communicatiemedewerker te bezien hoe de bevolking beter en meer uitleg kan krijgen over de incasso van Brabant Water (inclusief gemeentelijke belastingen).