Nadat we vorige week vragen gesteld hebben aan Raadslid Jan Bijlsma hebben we deze week Raadslid Niels Huismans wat pittige stellingen voorgelegd.

1.      Als raadslid heb ik verstand en kennis van alle dossiers

Absoluut niet. Ik zou het graag willen maar het is nagenoeg onmogelijk. Er zijn zo veel verschillende dossiers die daarnaast nog onwijs complex zijn. Dit merk ik nu zelf ook. Ik ben nu ongeveer 1,5 jaar actief als raadslid en merk dat er dossiers zijn waarvan je denkt dat je zeer goed op de hoogte bent maar waarbij dan toch blijkt dat er nog veel meer historie achter zit. Gelukkig hebben wij als GBA een fractie van vier personen waardoor we de portefeuilles wat kunnen verdelen en je deze echt goed kunt uitdiepen. Daarnaast ben ik zeer blij met de ervaring die er in onze fractie zit. Marianne en Jan zijn al jaren actief als raadslid en Erik kent, naast zijn inhoudelijke kennis, de gemeentelijke gang van zaken als geen ander.

 2.      De rol van volksvertegenwoordiging is belangrijker dan de rollen kaderstellen en controleren

Nee, daar ben ik het niet mee eens. Juist de combinatie van deze drie taken zijn van groot belang. Het stellen van kaders en de controlerende rol is namelijk ook van groot belang. Als raadslid ben je inderdaad volksvertegenwoordiger maar om hier een goede invulling aan te geven zal je ook kaders moeten stellen en zal je het beleid van het college hierop ook moeten controleren en toetsen. Wel ben ik van mening dat het per onderwerp uitmaakt welke rol ik me als raadslid iets meer aanmeet.

3.      De ambtelijk fusie van onze gemeente is een opmaat naar een bestuurlijke fusie

Wederom oneens. Momenteel is er expliciet gekozen voor een ambtelijke fusie. Ik ben er van overtuigd dat deze fusie noodzakelijk is om dicht bij de burger te kunnen blijven en taken echt te kunnen blijven uitvoeren. Er zijn de afgelopen jaren (en zal ook de komende jaren) veel nieuwe en complexe taken op de gemeente afgekomen. Een groot gedeelte van deze taken zijn nagenoeg onuitvoerbaar als zeer kleine gemeente. Door de bedrijfsvoering samen te voegen met Baarle-Nassau en Gilze-Rijen kunnen we niet alleen een professionaliseringsslag maken maar kunnen er ook kosten bespaard worden. Als er niet gekozen was voor een ambtelijke fusie dan waren we wellicht genoodzaakt om ons aan te sluiten bij een “mega gemeente” als Breda of Tilburg waarbij we de regie meer uit handen zouden moeten geven. Voor de komende jaren lijkt de gekozen ambtelijke fusie het juiste antwoord. De tijd zal het leren of het gekozen model ook in de verte toekomst proof zal zijn.

4.      Ik zie het raadslid meer als “werk” dan als “hobby”

Nee, absoluut niet. Ik doe het omdat ik er plezier aan beleef en er voldoening uit haal. Het is geen “moetje” (maar dat vind ik mijn andere baan eigenlijk ook niet). Het is wel een rol die gepaard gaat met een grote verantwoordelijkheid en welke ook zeer veel tijd kost maar dit geldt voor veel vrijwilligersrollen.

5.      Ik vind dat ik als raadslid professioneler zou moeten kunnen werken. Dit betekent dat er meer tijd, meer scholing en een hogere vergoeding tegenover zou moeten staan.

Een stelling waar ik toch even over twijfel maar uiteindelijk ben ik het toch wederom niet eens met deze stelling. Er is een budget voor scholing beschikbaar mocht je daar als raadslid behoefte aan hebben en ik bepaal als raadslid zelf de tijd en energie die ik in mijn uitvoering als raadslid stop. Hierin maakt elke raadslid zijn eigen keuze. De vergoeding die we als raadslid krijgen is inderdaad beperkt. Al eerder adviseerden commissies de opeenvolgende kabinetten daar eens wat aan te doen om raadsleden te behouden en ook kwalitatievere mensen aan te trekken om actief te worden als raadslid. Ik ben echter van mening dat de vergoeding geen drijfveer mag zijn voor een raadslid. Een hogere vergoeding geeft mijn inziens geen garantie op betere raadsleden. Het zou er wel voor kunnen zorgen dat huidige raadsleden wellicht minder afhankelijk worden van hun betaalde baan en zodoende wellicht meer tijd kunnen vrijmaken voor hun raadsactiviteiten. Als ik kijk naar onze gemeenteraad dan denk ik dat we een kwalitatief sterke raad hebben met een mooie combinatie van ervaring en relatief nieuwe leden.

6.      Internet maakt de burger 24/7 bereikbaar. Wij zouden als gemeente veel meer gebruik moeten maken om via dit kanaal  de burger om advies te vragen of om een beeld te krijgen van opvattingen.

JA! Eindelijke een stelling waar ik het mee eens ben. De mogelijkheden van internet, sociale media en andere technologisch ontwikkelingen zijn eindeloos. Gemeentes hebben moeite om dit goed te omarmen en te implementeren. Ook onze gemeente. Hier kunnen we de komende jaren echt slagen gaan maken waarbij we er wel voor moeten waken dat als we online de burgers meer gaan betrekken we daar ook echt opvolging aan gaan geven. Het is leuk om de mening te vragen of het advies maar de opvolging daarvan is cruciaal. Dat zien we ook als we kijken naar het offline betrekken van burgers zoals bij dorpsraden en diverse werkgroepen.