Hoe kan GBA nog meer de interesse van de achterban opwekken?

Dit was een van de belangrijkste vragen die we als GBA tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben besproken. Wij hopen, op deze ingewikkelde vraag, de komende tijd antwoord te krijgen en te geven. Wij willen dit onder andere doen door een vernieuwde aanpak van onze overlegstructuur door te gaan voeren.

Eerst even wat korte achtergrond informatie waar deze vraag überhaupt vandaan komt. Als partij merken we dat wanneer er verkiezingen naderen, er veel meer leden verschijnen op de achterbanvergaderingen dan in de ‘tussenjaren’. Dit onder andere doordat er dan veel meer over de hoofdlijnen en het programma van GBA gepraat en gediscussieerd wordt. Als GBA willen wij echter graag de achterban ook gedurende de jaren tussen de verkiezingen door actief betrokken houden. Naast dat deze neergang in betrokkenheid een logisch verschijnsel is denken wij dat ook de zwaar inhoudelijke invulling van ons achterban bijeenkomsten hier niet aan bijdraagt. Dit komt doordat de achterbanbijeenkomst samen georganiseerd werden met het fractieoverleg. Dit gaan we veranderen!

Het plan is nu als volgt:

  • De maandelijkse fractiebijeenkomsten blijven bestaan. Deze worden de week voor de raadsvergadering gehouden. Naast de fractie zijn ook leden welkom. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat deze veelal over inhoudelijke dossiers zullen gaan die de week erna op de raadsagenda zullen staan. Mocht je als lid willen aansluiten dan ben je altijd welkom. Dit overleg zal niet meer per definitie altijd bij Den Heuvel plaatsvinden. We zullen vaker als GBA en als fractie op locatie ‘vergaderen’ waar een bepaald thema of dossier zich afspeelt. Via onder andere de agenda op de site zullen we jullie hiervan op de hoogte houden. Graag wel even aanmelden bij ons fractievoorzitster Marianne.
  • Naast deze fractiebijeenkomsten gaan we een aantal keer per jaar grotere achterbanbijeenkomsten organiseren. Deze bijeenkomsten zullen een thematisch karakter gaan krijgen waarbij we naast de achterban dan ook andere betrokkenen, stakeholders en/of experts willen uitnodigen en indien relevant een podium willen geven. Deze bijeenkomsten zullen veel meer over de grote lijnen gaan en een veel hoger interactief karakter gaan krijgen dan de huidige bijeenkomsten.

De eerste themabijeenkomst die wij willen gaan organiseren is omtrent het Thema Veiligheid. Wij zullen jullie hier snel nader over informeren. Heb jij alvast input voor dit thema of ideeën voor een ander thema dan horen we graag van je.

Namens de fractie maar ook namens het bestuur van GBA,

Niels Huismans