De eerste steenlegging voor het nieuwe centrumplan in Alphen vond donderdag 14-11-2013 plaats in de stromende regen. Maar dat weerhield wethouder Ad van de Heijning en directeur Leystromen Roland Marx er niet van om voor het oog van de genodigden de officiële openingshandeling te verrichten.

Ik denk dat ik namens het gemeentebestuur en alle inwoners van Alphen spreek als ik met volle overtuiging zeg: Ik ben blij dat nu écht begonnen is met de bouw van het nieuwe centrumplan!” Het geeft deze kern een nieuwe impuls en zal zeker bijdragen aan de leefbaarheid. Begon wethouder Ad van de Heijning zijn speech in de stromende regen.

We zijn hier bijeen voor een historisch moment: een ommekeer in de winkelvoorzieningen in Alphen. Waar het assortiment de afgelopen jaren alleen maar daalde, verschillende winkels zijn gesloten, gaan de nieuwe supermarkt en bijbehorende winkelunits weer voor een uitbreiding zorgen.

Maar om zover te komen hebben we een lang en moeizaam proces moeten doorlopen. In 2008 stelde de gemeenteraad het Masterplan vast en startten we nog vol enthousiasme en optimisme met een plan voor een nieuw centrumplan voor Alphen. Het zou binnen afzienbare tijd te realiseren zijn. Maar een jaar later liep dat optimisme al de nodige deuken op. Verwachtingen in de tijd kwamen steeds niet uit. En steeds meer burgers begonnen al te twijfelen aan de uitkomst. Komt van uitstel toch nog afstel?

Gelukkig was dat gevoel er niet bij de deelnemende partijen. Het was trekken en duwen.Steeds weer nieuwe hobbels in het proces door financiële en economisch gewijzigde omstandigheden: bij de woningcorporatie, bij de middenstand, bij de gemeente.

Maar allen bleven volharden in het geloof van het project. Voor mij werd dat het meest gedemonstreerd door onze medewerker Michelle Korst. Ik heb veel waardering voor haar doorzettingskracht. Mogelijk dat ze er bij Leystromen soms gek van werden, maar steeds slaagde zij er in het proces op gang te houden. Ook op het moment dat de voorwaarde van de verkoop van de grondgebonden woningen een drempel te hoog leek. Ook daar vond zij een, zij het een tijdelijke, oplossing voor.

Maar nu terug naar vandaag. De dag van de eerste steenlegging. Een dag die het begin is van een nieuw centrum voor Alphen. Volgend jaar hebben we een nieuwe moderne supermarkt met een groter assortiment, en hebben we nieuwe appartementen op een prachtige locatie. Daarna volgt fase 2: de bouw van enkele kleinere winkelunits en de inrichting van de openbare ruimte. In 2015 heeft Alphen dan een centrum waar het niet alleen goed winkelen is maar tevens een plaats waar het ook goed toeven is; voor onze burgers en de bezoekers aan Alphen.

Maar het centrum is meer dan een nieuwe supermarkt en appartementen. Ook het verfraaide begraafplaats maakt daar deel van uit, evenals het oplevende cultureel centrum, het meeliftende winkelgebied aan de Van Leuvenlaan, zorgcentrum De Hoogt, en het streekmuseum. Zo heeft het centrum ook nog eens veel diversiteit en uitstraling.

Is het daarmee af? Er blijven wensen voor de toekomst: een betere aansluiting bij de horeca, de relatie met het Binckplein, de toekomst van de pastorie en haar tuin. Dat is van latere zorg. Vandaag vieren we het moment dat het hart en de trekker van ons nieuwe centrum – de nieuwe veel grotere PLUS supermarkt – gerealiseerd gaat worden. Een van de weinige centrumplannen in de regio die wel van de grond komen. Dus, Maas-Jacobs, werk voortvarend door en laten we hopen op een zachte winter.

Felicitaties gaan uit naar Van Eekelen en zijn personeel die we veel succes wensen bij de exploitatie van de nieuwe Plus, naar de fam.Baeten die met de winkelunits kunnen bijdragen aan een uitbreiding van het assortiment , naar woningcorporatie Leystromen die voor Alphen een interessant aanbod in appartementen te bieden heeft. En niet in de laatste plaats de felicitaties aan onze inwoners die straks met hun boodschappenlijstje niet meer naar de buurdorpen hoeven maar hier alles kunnen halen, zeker dat wat voorziet in dagelijkse levensbehoeften.

Daarna legde Van de Heijning samen met Leystromen directeur Roland Marx officieel ‘de eerste steen voor de nieuwbouw van de grote PLUS-supermarkt’, waarop later nog woningen worden gebouwd. Tijdens een korte bijeenkomst in het Klooster van Alphen, toonde ook Marx zich bijzonder verheugd dat dit project in Alphen van de grond is gekomen.
(bron: www.alphen-chaam.nl)