Gisterenavond vond in het raadhuis in Chaam de behandeling plaats van de programmabegroting voor 2016. Zoals eerder al gepubliceerd op deze website heeft onze fractie de afgelopen weken, samen met onze coalitiepartner, hard gewerkt aan voorstellen om de programmabegroting op essentiële punten aan te passen. Na een lange zitting gisterenavond zijn wij zeer content met de uiteindelijke goedgekeurde begroting. Zo hebben wij ruimte in de begroting gemaakt om een nieuwe gymzaal in Alphen te realiseren in 2016 en vanaf 2017 ook te begroten op een nieuwe gymzaal in Chaam. Met betrekking tot de bieb is ons amendement ook aangenomen. Hierdoor wordt er, naast de bieb op scholen in de drie kernen, ook financiële ruimte gemaakt voor het burgerinitiatief om via een eigen stichting het bibliotheekwerk op niveau te houden. Gezamenlijk met het CDA hadden wij ook nog een amendement voorbereid om de OZB te verlagen. Echter op aandringen van het college hebben wij dit amendement laten vervallen. Helaas zijn er nog te veel financiële onzekerheden om ook dit in de huidige begroting op te nemen.

Een motie omtrent het centrumplan Chaam werd wel unaniem aangenomen. Hierdoor krijgt het college de ruimte om door te pakken op het centrumplan in Chaam. Daarnaast gaat ook college extra aandacht besteden aan de verkeersveiligheid. Door deze toezegging hebben wij dit amendement kunnen laten vervallen en is dus ook niet in stemming gebracht.

Na een bijna 5 uur durende vergadering werd de aangepaste begroting dan ook aangenomen door de raad. Als GBA maar zeker ook als gehele coalitie hebben wij belangrijke wijzigingen weten door te voeren in de begroting welke ook de steun heeft van het college. Een mooi resultaat voor ons en onze achterban.