Agelopen donderdag is er tijdens de raadsvergadering gesproken over de nieuwe gymzaal in Alphen en de entree voor het sportpark Alphen.

Nieuwe gymzaal Alphen

Het was al weer even stil rondom de gymzaal in Alphen. In november 2015 is er voor 2016 een bedrag gereserveerd voor de bouw van een nieuwe gymzaal in Alphen. Hierbij is duidelijk richting het college aangegeven dat er ook daadwerkelijk in 2016 een nieuwe gymzaal moet zijn!

Op dit moment is wethouder Ad van de Heijning druk bezig met het afstemmen van het beschikbare Programma van Eisen met de gebruikers. De wethouder heeft er voor gekozen om het bouwheerschap onder eigen regie van de gemeente uit te voeren. Hiermee is volledige grip op de uitvoering, waardoor er nog dit jaar gestart kan worden met de bouw van de gymzaal.

Het is de planning dat nog voor de zomer de aanbesteding afgerond is.

Er kan dan na de zomervakantie eindelijk gestart worden met de bouw van de nieuwe gymzaal in Alphen!

Entree sportpark Alphen

Het GBA stelde afgelopen donderdag vragen over de ruimte rondom het sportpark Alphen. Aanleiding hiervoor was het ontwerp bestemmingsplan voor een nieuw verdeel station voor Essent. Hierbij werd door GBA gevraagd of dit geen probleem gaat geven voor de herontwikkeling van het parkeerterrein bij vv Viola.

Door de hele omgeving te betrekken kan er een goede entree ontstaan voor het gehele sportpark.

GBA heeft de suggestie gedaan aan het college dit wellicht projectmatig aan te pakken door ook de parkeerplaats van de tennis hierbij te betrekken. Op die manier kan wellicht een goede entree worden gerealiseerd die voldoende parkeergelegenheid creëert en recht doet aan het sportpark Alphen.