Ik zag onlangs een uitzending van de politieke partijen, van de Onafhankelijke Staten Fractie. Het hoofdthema was: stem lokaal! Het belang van de gemeenteraadsverkiezingen stond hier centraal. En dat is ook het hoofdthema van dit stukje: kom 21 maart naar de stembus en maak gebruik van uw recht om invloed uit te oefenen op de gemeentepolitiek! Uw stem doet er toe! En het zal u niet verwonderen dat ik een oproep doe om voor GBA te kiezen.

GBA heeft haar roots in Alphen, dat moge duidelijk zijn, maar GBA neemt haar verantwoordelijkheid door gemeentebreed voor het belang van alle inwoners op te komen. Ik ontving onlangs een groot compliment voor onze fractie omdat zij in de Raad dit steeds weer doen. En zo hoort het ook, vindt GBA! Zolang onze gemeente bestaat, ruim 20 jaar, heeft GBA in diverse coalities mee mogen regeren en in al die tijd hebben we met alle partijen samen gewerkt. Vooral in het college hebben we de afgelopen 4 jaar heel prettig en constructief kunnen werken!

Politiek bedrijven in onze democratie betekent ook compromissen sluiten na de verkiezingen, samen naar oplossingen zoeken voor alle inwoners! Als het aan GBA ligt gaan we na de verkiezingen proberen om een zo breed mogelijk bestuursakkoord te sluiten, samen werken dus! Ons programma biedt daar ook alle ruimte toe. Naast speerpunten die vooral voor de inwoners van Alphen van belang zijn (met name de parkeervoorziening bij het sportpark, waarbij ook gekeken gaat worden met omwonenden of een gezamenlijke entree van Viola en TC Alphen tot de mogelijkheden behoort) willen wij ook dat er bijvoorbeeld in Chaam gekeken gaat worden naar plannen voor een nieuwe school met bijbehorende gymzaal, vinden wij niet alleen de doorgaande weg in Alphen, maar zeker ook in Chaam een hot item! Veiligheid centraal! GBA-wethouders hebben vanuit hun portefeuille nadrukkelijk aan de wieg gestaan van het sportpark Groot Heiveld in Chaam en aan de nieuwbouw van de Leeuwerik in Galder.

Wij willen de komende periode ook gebruiken om te bezien of vernieuwing van de gedateerde (kleed)accommodatie van Viola tot de mogelijkheden behoort.

Met trots hebben wij onze kandidatenlijst vastgesteld: een prima afspiegeling van onze Alphense gemeenschap! Met vertegenwoordigers vanuit de diverse buurtschappen, met ondernemers, met mensen met agrarische achtergrond, met jongeren, met mensen met politieke ervaring en scholing, met ouderen… allemaal met ambitie! Wij zijn er klaar voor, wij hebben er zin in, getuige ons motto ‘Samen met ambitie vooruit’!

Kom 21 maart naar de stembus! Stem lokaal, stem GBA, lijst 2!

Eddy Backx, voorzitter GBA en mede namens de huidige gemeenteraadsfractie.