Namens het bestuur en de fractie van Gemeenschap Belangen Alphen wensen wij jullie nog

een gelukkig en gezond 2017!

2017 een jaar waarin mede door GBA:

– gestart gaat worden met de bouw van de nieuwe gymzaal in Alphen;

– extra capaciteit op veiligheid wordt ingezet;

– plannen gemaakt gaan worden om toekomstige regenwateroverlast te voorkomen;

– extra aandacht uit gaat naar de jeugd. Bijvoorbeeld door het instellen van een kinderburgemeester of een jeugdgemeenteraad;

2017 gaan wij ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen begin 2018. Bent u geïnteresseerd of wil je participeren? Neem dan gerust contact op met één van onze bestuurs- of fractieleden. Je bent welkom bij ons fractieoverleg!