Als verkozen raadslid heb je eigenlijk drie klassieke rollen. Je vertegenwoordigd het volk, stelt kaders en controleert op deze kaders. In onderstaande blog gaan we kort in op wat dit nu exact inhoudt en waarom we als fractie ook regelmatig in gesprek gaan met burgers, ondernemers, verenigingen en dorpsraden.

Kaderstellen
Als onderdeel van de gemeenteraad ga je als raadslid over de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. De raad bepaalt namelijk binnen welke kaders het college beleid mag uitvoeren. Naast algemene kaders zoals de gemeentebegroting en plaatselijke verordeningen stelt de gemeenteraad eigen kaders vast. Spelregels voor het groenonderhoud bijvoorbeeld, of criteria voor nieuwe ontwikkeling. Zo hebben we afgelopen zomer ook de Gemeenschappelijke regeling voor de ABG organisatie vastgesteld. Deze regeling geeft vorm aan de ambtelijk fusie tussen Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

Controleren
Naast het stellen van kaders heeft de raad een controlerende rol. De raad controleert of het college het beleid goed uitvoert. Dat hoort op hoofdlijnen te gebeuren, de belangrijkste vraag is of het college binnen de kaders blijft. De raad heeft voor de controlerende taak een aantal formele instrumenten, zoals het recht om vragen te stellen en onderzoek te doen. Deze vragen worden niet alleen tijdens de raadsvergaderingen gesteld maar zeker ook daarbuiten. Schriftelijke vragen worden dan ook regelmatig ingediend door onze fractieleden.
Volksvertegenwoordiging
De derde rol is die van volksvertegenwoordiging. De gemeentewet (art. 7) stelt: de raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. Dat betekent dat je als raadslid spreekt namens degenen die jou gekozen hebben, maar dat het algemeen belang altijd voorgaat. Dat levert wel eens dillema’s op. Niet elke keuze wordt door iedereen gedragen of is even populair. Het algemeen belang moet echter voorop staan. De afgelopen jaren hebben we in de gemeente Alphen-Chaam flink moeten bezuinigen. Dit was noodzakelijk en zorgde ervoor dat we een aantal pijnlijke keuzes moesten maken waar wellicht niet iedereen het mee eens was echter stond het algemeen belang voorop. Belangrijk om te weten is dat raadsleden stemmen zonder “last”. Dit betekent dat niemand een raadslid een opdracht mag geven om op een bepaalde manier te stemmen. Iedere raadslid maakt dus zijn eigen afweging.

Wat een raadslid zeker ook doet is contact onderhouden met burgers. Als burgers vragen hebben of problemen ervaren in de omgang met de gemeente dan is een raadslid vaak een aanspreekpunt. Als raadslid onderzoek je dan of het een individueel of een breder levende vraag is. Dit is ook een reden dat we als fractie van GBA ook regelmatig met belanghebbende om tafel zitten. Ook de afgelopen maanden hebben we zowel ondernemers uit Chaam als de dorpsraad in Chaam en de ontwikkelaar bij ons “aan tafel” uitgenodigd om te praten over de ontwikkelingen van het Brouwerijplein in Chaam. Het aangaan van de dialoog maar zeker ook het heel erg goed luisteren naar wat er gezegd wordt is namelijk een belangrijke taak als raadslid. Dit is altijd een mooi moment om van gedachte te wisselen en elkaar persoonlijk bij te praten over bepaalde besluiten en acties en de beweegredenen daarachter.

Als GBA staan wij dan ook altijd open voor de dialoog met alle burgers. 4 februari staat de eerst volgende raadsvergadering weer op de planning. Op 28 januari hebben wij als fractie GBA achterbanoverleg. Ook u bent van harte welkom om een keer uw input te leveren of gewoon een keer te luisteren wat er allemaal speelt. 20:00 in Den Heuvel in Alphen. Tot dan…

Namens fractie GBA,
Niels Huismans

Agenda en inhoudelijke stukken van de raadsvergaderingen zijn altijd te vinden via https://alphen-chaam.raadsinformatie.nl