We meldde u reeds eerder dat het zomerreces weer voorbij is en we als GBA weer vol aan de slag zijn. Donderdag as vindt dan ook de eerste raadsvergadering plaats waar een aantal interessante zaken worden besproken. U kunt de gehele agenda en alle stukken via de volgende link benaderen. -> Raadsstukken

Eén van de raadstukken gaat over de zomernota. In deze zomernota valt op dat we als gemeente ver boven het budget uitkomen waar het gaat over inhuur van personeel. Deze inhuur wordt gedaan voor mensen die (langdurig) ziek worden, met zwangerschapsverlof gaan of bij piekbelasting. Dit waren in de jaren 70 wellicht goede redenen om mensen in te huren en voorzag het gemeentelijke budget daar ook in. Wanneer je nu naar een willekeurig bedrijf kijkt, dient deze afwezigheid door collegae te worden opgevangen. Ons inziens is een overschrijding van 300.000 euro dan ook niet meer van deze tijd en slaan we daar als gemeente de plank finaal mis. GBA gaat het college daar op aanspreken.

Wat niet op de agenda staat maar wel is toegezegd door de wethouder is de gymzaal in Alphen. Voor het zomerreces is aan de raad beloofd te kijken naar de gymzalen van Alphen en Chaam. Er zouden rapporten worden opgemaakt die zien op zaken als hygiëne en algehele bouwkundige staat. Aan de hand van deze informatie zou een berekening worden gemaakt over de respectievelijke gymzalen zodat de raad een verantwoorde keuze kan maken voor zowel de gymzaal in Alphen als in Chaam. Eén van de rapporten heeft nu ook eindelijk de gebruikers bereikt, zodat ze daar een zienswijze op kunnen geven. Een bouwkundig rapport heeft nog niet het daglicht gezien. We spreken hier tevens college op aan.