Donderdag staat er wederom een raadsvergadering op de planning. Als het gaat om besluitvormende stukken is het weliswaar geen uitgebreide agenda maar er staan toch een aantal zeer interessante zaken op de agenda die besproken en bediscussieert zullen worden. U kunt de gehele agenda en alle stukken via de volgende link benaderen -> Klik hier

Een van de raadstukken die op de agenda staat is “Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van de huidige traditionele armaturen voor LED-verlichting (armaturen) bij sportpark Groot Heivelt bij VV Chaam’.  Onlangs heeft voetbalvereniging Chaam een subsidieaanvraag gedaan bij het ministerie van economische zaken voor zonnepanelen en LED verlichting voor de sportvelden. Hiervoor hebben ze subsidie ontvangen voor beide projecten. Voor de LED hebben ze 30% subsidie ontvangen op de armaturen voor Led verlichting. De lichtmasten zelf en de ondergrondse infrastructuur voldoen nog aan de huidige eisen en hoeven nu niet te worden vervangen. Het college stelt nu voor om de investering  welke eigenlijk voor 2018 gepland stond voor vervanging van de huidige traditionele armaturen naar voren te halen. Voor het gevraagde voorstel is een gemeentelijke bijdrage van € 26.570,- nodig. Wij als GBA zijn voorstander van een duurzaam beleid en juichen het dan ook toe dat de voetbalvereniging Chaam duurzaam, milieubewust en toekomstproof bezig wil zijn met haar accommodatie en voorzieningen. Echter hebben wij de afgelopen dag wel extra vragen aan het college gesteld. Onder andere inzake de investering die eigenlijk gepland stond voor 2018. Het college heeft aangegeven dat de investering nog niet begroot was maar in het Meerjarenplan sportvelden een investering van € 47.400,00 voor conventionele verlichting was opgenomen. Ook hebben wij de vraag gesteld waar de beoogde besparing van de LED verlichting terecht zal komen. Doordat de energielasten bij de vereniging liggen zal hier ook de besparing gerealiseerd gaan worden. Met dit alles in het achterhoofd zijn wij zeker voorstander van het voorstel. Wij willen wij het college echter wel meegeven dat wij vinden dat een concreet beleid op verduurzaming en toekomstproof maken van de sportaccommodaties en voorzieningen wel ontbreekt. Het initiatief is nu volledig vanuit de vereniging gekomen, wat natuurlijk erg goed is, maar eigenlijk zou het college op beleidsniveau hier meer de lead in moeten pakken.

Daarnaast ligt er ook een voorstel tot uitbreiding van de formatie Veiligheid en openbare orde op tafel. Zo is er uitbreiding van 1,17 fte op het gebied van openbare orde en veiligheid noodzakelijk. Daarvan komt 0,44 fte ten laste van Alphen Chaam. Daarnaast is een uitbreiding van 0,3 fte handhavingsjurist noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een toekomstige ambitie, namelijk aanscherping van het damocles-beleid (sluiten van drugspanden).  Wij zullen in principe ook achter dit voorstel staan. Om te kunnen voldoen aan de huidige ambities op het gebied van openbare orde en veiligheid is deze structurele uitbreiding noodzakelijk. GBA geeft aan Veiligheid en Openbare orde een zeer hoge prioriteit.

Tijdens de raadsvergadering komt het thema veiligheid tijdens het informatieve gedeelte al eerder aan de orde. Er is een lijst met speerpunten opgesteld als het gaat om het veiligheidsprogramma van Alphen-Chaam. Hier zullen wij als GBA onder andere benadrukken dat wij vinden dat het veiligheid in de wijken een issue is wat zeker extra aandacht verdiend. Blauwe zones daarentegen zijn niet per definitie onveilig.

Uiteraard is de raadsvergadering openbaar en is iedereen dus welkom. Donderdag 7 april, 19:30, SKAC – Taxandria, Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam.

Namens gehele fractie GBA,
Niels Huismans