Afgelopen maandagavond organiseerde GBA een eerste gerichte themabijeenkomst om het gesprek aan te gaan met burgers, verenigingen, stichtingen en organisaties. De avond, waar de focus lag op het thema onderwijs, werd kort afgetrapt door onze fractievoorzitster Marianne Hessels waarna raadslid Niels Huismans het stokje overnam en het plenaire gedeelte voor zijn rekening nam. Kort werden de uitgangspunten van het beleid van deze raadsperiode toegelicht en werd er besproken wat er de afgelopen jaren allemaal op ons pad is gekomen en hoe we daar mee zijn omgegaan. Daarna werden er plenair drie stellingen bediscussieerd.

De eerste stelling ging over de ABG organisatie en luidde als volgt: “De komst van de ambtelijke organisatie heeft voor mij, of op mijn organisatie, een positieve invloed”.  Hier kwamen zowel positieve reacties als wat meer negatievere reacties naar voren. Echter heerste er wel een algemene consensus dat de kennis en kunde van het gemeentelijk apparaat weldegelijk is toegenomen door deze ambtelijk fusie. Na een kort introductiefilmpje over de ontwikkelingen en trends omtrent ‘het kindcentrum’ werd de volgende stelling behandeld: “Het kindcentrum is een goede ontwikkeling”. Net zoals de eerste stelling leverde ook deze discussie een aantal breed gedragen conclusies op maar ook weldegelijk andere en diverse inzichten. Tijdens de derde stelling werd kort de vraag behandeld in hoeverre men in de zaal het idee heeft dat ze invloed hebben op belangrijke politieke beslissingen. Tijdens deze avond bleek over het algemeen dat van burgers en organisaties zelf behoorlijk wat pro activiteit nodig is om “zaken voor elkaar te krijgen” en dat ze zeker niet altijd gekend worden als stakeholders bij belangrijke beslissingen. Communicatie is hierbij een woord wat vaak genoemd werd als bottleneck.

Na dit plenaire gedeelte werd de groep in tweeën verdeeld en volgde twee aparte sessies waarin in de ene sessie het huidige beleid werd behandeld en in de andere sessie meer richting de toekomst werd gekeken. Tijdens deze sessies gingen de aanwezigen samen met onze raadsleden Erik, Jan, en Marianne het gesprek aan. Er werden discussies gevoerd en zaken uitgewerkt op sheets en ouderwetse post-it’s. Dit alles leverde zowel voor de fractieleden als voor GBA als partij zeer veel nuttige input op. Deze input zal de komende tijd verder uitgewerkt, bestudeerd en later ook gedeeld worden met de aanwezigen. Daarnaast zal dit samen met alle andere input de komende maanden uiteraard ook gedeeltelijk vertaald gaan worden in ons verkiezingsprogramma richting 2018.

Tot slot willen wij Mariette Huismans-Woestenberg bedanken voor haar faciliterende ondersteuning en natuurlijk ook alle deelnemers die hun tijd en positieve energie gestoken hebben in deze bijeenkomst.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van een volgende themabijeenkomst van ons. Stuur dan een e-mail naar n_huismans@hotmail.com. Hier kunt u tevens terecht voor vragen over bovenstaande bijeenkomst.

GBA – “met ambitie vooruit…..”