Ook dit jaar wil GBA beginnen met een woord van dank aan het college en de respectievelijke ambtenaren, voor de vele uren die men heeft besteed aan de opstellen van de begroting 2015. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers binnen onze gemeente, onze huidige samenleving kan niet meer zonder deze mensen tijdens bv […]